BM Küresel Plastik Anlaşması Görüş Talebi

Sayın üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ nden odamıza intikal eden yazıda

5. Birleşmiş Milletler Çevre Asamblesi (UNEA-5)’nde plastik kirliliğini sona erdirmek için çevredeki plastik kirliliğinin fosil yakıt çıkarımından bertarafına kadar tüm aşamalarını içeren, yasal olarak bağlayıcı bir küresel plastik anlaşmasını müzakere etme noktasında tarihi bir ortak karar alındığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, genel itibariyle yeni şekillenen Sözleşme yapısında; plastik üretimi, plastik ürün üretimi, plastik atıkların yönetimi gibi teknik konuların yanı sıra, danışma gruplarının kurulması, bölgesel eylem merkezlerinin yapılandırılmasında yer alma ve temsiliyet ile kullanılan kavramların uygunluğu gibi kritik konuların yer aldığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda ekte sunulan ve müzakereye açılacak olan dokümana ilişkin görüşlerinizin TOBB’ a iletilmek üzere 16 Mayıs 2023 tarihine kadar odamıza (kutso@kutso.org.tr) gönderilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

BM-Küresel-Plastik-Anlaşması