TOBB İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ VE TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİ

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri Oda/Borsalarda 19 Ekim 2023 Perşembe günü 10:00 – 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kuruluna üye olmak isteyen adaylar, 3 Temmuz 2023 – 8 Eylül 2023 tarihleri arasında TOBB Girişimcilik Bilgi Sistemi http://girisimcilik.tobb.org.tr/ üzerinden online başvuru yapabileceklerdir.

TOBB İl Kadın Girişimciler Kuruluna üye olacak kadın girişimcilerin, Ticaret Siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olması gerekir. O ilde bulunan bir fakülte, yüksekokul ya da enstitüde, girişimcilik konusunda çalışmalar yürüten üniversite öğrencileri, öğretim görevlileri veya öğretim üyeleri ile toplum nezdinde saygınlık uyandıran diğer gerçek kişiler de il kurul üyesi olarak belirlenebilir. (Geçmiş dönem Kadın Girişimciler Kuruluna kayıtlı üyelerin de üyeliğini devam ettirmek istemesi durumunda, ilgili online linkten başvuru yapması gerekmektedir.)

TOBB İl Genç Girişimciler Kuruluna üye olacak genç girişimcilerin, 18 yaşından gün almış, 40 yaşından ise gün almamış olması, Ticaret Siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olması gerekir. O ilde bulunan bir fakülte, yüksekokul ya da enstitüde, girişimcilik konusunda çalışmalar yürüten üniversite öğrencileri, öğretim görevlileri veya öğretim üyeleri ile toplum nezdinde saygınlık uyandıran diğer gerçek kişiler de il kurul üyesi olarak yaş sınırı aranmaksızın belirlenebilir. (Geçmiş dönem Genç Girişimciler Kuruluna kayıtlı üyelerin de üyeliğini devam ettirmek istemesi durumunda, ilgili online linkten başvuru yapması gerekmektedir.)

İl Kurul üyeliği onaylanmış kişilerden oluşan TOBB İl Kadın Girişimciler ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu seçmen listeleri, İl İcra Komite üye sayıları TOBB Girişimcilik Bilgi Sistemi üzerinden paylaşılacak olup 3 Ekim 2023 Salı günü Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında bulunan ilan yerlerine asılmak ve/veya internet sitelerinde yayınlanmak suretiyle duyurulacaktır. İl Kurul üyeliği gerçekleşen üyelerin, İcra Komitesi üyeliği adaylık başvuruları, 11 Ekim 2023 – 17 Ekim 2023 tarihleri arasında dilekçe ve ekinde aday olabilme şartını tevsik eden adli sicil belgesi ile birlikte mesai bitimine kadar seçimin gerçekleştirileceği Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasına elden teslim yoluyla yapılacaktır.

Başvurusunu tamamlamış İcra Komitesi üyeliği adaylarının yer aldığı liste, 18 Ekim 2023 Çarşamba günü mesai başlangıç saatinden itibaren seçimin gerçekleştirileceği Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında bulunan ilan yerlerine asılmak ve/veya internet sitelerinde yayınlanmak suretiyle duyurulacaktır. İlgili mevzuat uyarınca seçimde, seçmen listesinde ismi bulunan kişi oy kullanabilecek olup, vekaleten oy kullanılabilmesi mümkün değildir.

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri, 19 Ekim 2023 Perşembe günü 10:00 – 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.