Ticari Reklam ve İlanlar Hakkında Duyuru

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden odamıza intikal eden yazıda,

01.04.2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar’ın 34’üncü maddesinin birinci fıkrasında “Reklam yasağı kararı uyarınca, sosyal ağ sağlayıcıyla yeni sözleşme kurulamaz ve sosyal ağ sağlayıcıya para transferi yapılamaz.” hükmü ile ikinci fıkrasında “Başkan tarafından verilen reklam yasağı kararı yayımlamak üzere Resmi Gazete’ye gönderilir. Resmi Gazete’de yayımlanan reklam yasağı kararının uygulamasına ilişkin
hususlar ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından takip edilir.” hükmünün yer aldığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, yukarıda yer alan hükümler doğrultusunda, eski unvanı Twitter INC. olan X Corp. unvanlı sosyal ağ
sağlayıcısının temsilci belirleme ve bildirme yükümlüğünü yerine getirememesi sebebiyle, Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu tarafından hakkında verilen Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler
tarafından yeni reklam verilmesinin yasaklanmasına ilişkin karar belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu kararlara ilişkin yazılar aşağıdaki linkte yer almakta olup, bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Ticari Reklam ve İlanlar Hakkında Duyuru

Resmi Gazete’de Yayımlanan Reklam Yasağı Kararı