PERSONEL İLANI

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde Dış Ticaret ve Proje birimlerinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki şartlara haiz 2 personel alınacaktır.

İlgilenen adayların en geç 13 Ekim 2023 Cuma günü saat 17:00’ye kadar özgeçmişlerini ik@kutso.org.tr adresine eposta ile ya da Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliğine elden ulaştırmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İş Tanımı:

Dış Ticaret Birimi için:

 • Dış ticaret mevzuatı ve uygulamaları hakkında oda üyelerini bilgilendirmek, ilimiz dış ticaretinin ürün ve pazar çeşitliliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yürütmek,
 • Üyelerin ithalat-ihracatla ilgili müracaat ve taleplerini kanun ve mevzuat çerçevesinde sonuçlandırmak,
 • Dış Ticaret ile ilgili her türlü kanun, kararname, yönetmelik ve sirküleri takip etmek ve gerektiğinde ilgililere duyurulmasını sağlamak,
 • Üyelerin talepleri doğrultusunda, dış ticaret bilincinin geliştirilmesi için istenen konularında eğitim vb. organizasyonlar düzenlenmesini önermek ve bu organizasyonu gerçekleştirmek,
 • Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarına hâkim olup üyelere destek vermek,
 • Yurtdışı fuarlarını takip etmek ve üyelerin b2b anlaşmalarına destek vermek

Proje Birimi için:

 • Ulusal ve uluslararası düzeyde proje çağrılarını takip etmek,
 • Proje hazırlanmasına öncülük etmek,
 • Projeler için konsorsiyumlar oluşturmak,
 • Proje önerisi hazırlamak,
 • Kurum ve Kuruluşlar ile ortak olunan projelerde, KUTSO’nun ortaklığı doğrultusunda faaliyetleri sürdürmek,
 • Avrupa Birliği destekleri ile ilgili bilgilerin üyelere iletilmesini ve iletişimi sağlamak,
 • KUTSO’da görevli akademik danışmanlara ve proje yazımına destek vermek,
 • İlin ve KUTSO’nun proje kapasitesini geliştirmek,
 • İlin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarını takip etmek,

Asgari Nitelikler

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği bulunmamak,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak,
 6. Tacir veya esnaf sayılacak işlerle meşgul olmamak,
 7. Üniversite mezunu olmak (Dış ticaret birimi için tercihen üniversitelerin uluslararası İlişkiler, dış ticaret, işletme, iktisat, kamu yönetimi bölümlerinden mezun olmak),
 8. İyi derecede İngilizce bilmek (Dil belgesi ve 2. Dil tercih sebebidir),
 9. Gümrük mevzuatı ve gümrükleme işlemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 10. İhracat mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak,
 11. Microsoft Office programlarını ileri derecede kullanabilmek,
 12. Proje ekibinde yer alma veya liderlik yapma deneyimine sahip olmak

Tercih Sebepleri

 1. İş Tanımına giren alanlarda proje, tez vb. çalışmalarda yer almış olmak,
 2. Lisansüstü eğitimi olmak

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Adres : 75. Yıl Mh. Bekir Sıtkı Paşa Cd. No:37 KÜTAHYA

Telefon : 0.274.2283232 (pbx)