Kadın girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacı ile 23 Kasım 2023 tarihinde, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde, gerçekleştirilen Ege’nin Girişimci Kadınları Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu.

Türkiye’de kadın girişimciliğine destek olmak ve kadın işgücünün güçlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa, Uşak, Aydın ve İzmir illerinden birbirinden güçlü kadın girişimciler katıldı.

Cumhuriyetin 100’üncü yılına denk gelmesi ile de ayrı bir anlam kazanan bu törende; “En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci” ve “Kadın İstihdamını En Çok Arttıran Şirket” ana kategorileri ile “İlham Veren Öykülerle Kadınlar Anlatıyor”, “En Dijitalleşen Kadın Girişimci’’ ve “En Hızlı Büyüyen Kadın Kooperatifi” kategorileri ödüllerin sahibi oldu.

-9 şirket ödül aldı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat açılış töreninde yaptığı konuşmada kadınların her sektörde kendilerine eşit imkanlar ve çalışma fırsatı yakalaması gerektiğine dikkat çekerek, hedefin sanayi sektöründen kadınlar aleyhine işleyen bu göstergeleri tersine çevirmek olacağını söyledi. Kadın ve genç girişimcilere tavsiyelerde bulunan Esin Güral Argat, KUTSO ve TEPAV iş birliğinde Ege’nin Girişimci Kadınlar Yarışması’nın ilkinin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını vurgulayarak şunları söyledi: “OECD verilerine göre, son 50 yılda kadınların işgücüne katılımında belirgin bir artış olmasına rağmen, kadınlar hala iş dünyasında yeterinde aktif değil. AB ülkelerinde kendi işlerini kuran kadın oranına baktığımızda ise kendi işini kuran erkeklerin oranının kadınlara göre neredeyse iki kat daha fazla olduğunu görüyoruz (kadınlarda %9.9, erkeklerde bu oran %17.8). Bu farkın nereden kaynaklandığına bakıldığında ise kadınların kendi işini kurma motivasyonlarının genellikle erkeklerden farklı olduğu görülmüş. Kadınlar ya küçük çocuklarıyla ilgilenebilmek adına kendi işlerini kuruyor, ya da işyerindeki cam tavanlar nedeniyle yükselemedikleri için işten ayrılarak kendi işlerini kuruyor. Yani kadınların kendi işlerini kurarken de bir büyüme ve gelişme hırsı ile hareket etmediklerini görüyoruz. Türkiye’de ise kadınların işgücüne katılımı hala OECD verilerinin çok gerisinde yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki işgücüne katılım oranı toplam yüzde %53,4; bu oran erkeklerde yüzde %71,2 kadınlarda ise sadece yüzde %35,9. Aynı rapora göre, 2023 yılı 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre sanayi ve inşaatta istihdam edilen kadın sayısı azalmış, hizmet ve tarım sektörlerinde kadınların istihdam oranı artmış. Bize göre kadınlar her sektörde kendilerine eşit imkanlar ve çalışma fırsatı yakalamalı. Bölgenin önde gelen sanayicilerinden biri olarak hedefimiz sanayi sektöründen kadınlar aleyhine işleyen bu göstergeleri tersine çevirmek. Kadınların sübvansiyonlardan ve desteklerden yeterince yararlanamadığını görüyoruz. Teşvikler ve devlet desteklerinin artması gerektiğine inanıyoruz.

Bununla birlikte bilgi teknolojileri ve dijitalleşme konusunda kadın girişimcilerin ve kooperatiflerin zayıf olduğunu görüyoruz. Kadın girişimcilerin bu alanda geliştirilmesi ve bu alana yönelik politikaların hayata geçirilmesi gerekiyor. Eğitim arttıkça girişimci kadın sayısı artıyor. Türkiye’deki kadın girişimcilerin sorunlarına baktığımızda ilk üç sırada Sermaye Eksikliği, Toplumun Geleneksel İnançları ve Baskısı ile Cinsiyete Dayalı Rol Ayrımcılık öne çıkıyor. Girişimcilik dünyasının kendinden gelen zorluklarının yanı sıra toplumsal baskılar, geleneksel cinsiyet rollerinden kaynaklanan yüklerle de uğraşmak zorunda kalan kadın girişimcileri nasıl destekleyebiliriz diye baktığımızda temel unsurlardan bahsedebiliriz. Türkiye’de On Birinci Kalkınma Planı’nda da kadın girişimcilere iş geliştirme süreçlerinde danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulmasının, kadınlara dijital okuryazarlık eğitimleri verilerek işlerini büyütmelerini sağlamanın önemini vurgulanıyor. Kadınların kooperatif kurmalarının kolaylaştırılması iller bazından kadınlara eğitim, staj, işbaşı eğitimi gibi uygulamalar sunulması da diğer çözüm önerileri arasında sıralanıyor. Kırsal kesimde kadın girişimciliğinin artmasına yönelik destek mekanizmalarını da hayata geçirmek büyük önem taşıyor. Ayrıca başta da belirttiğim gibi, eğitim bu konunun en kökten çözüm noktası. Kız çocuklarının da fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarındaki mesleklere yönlendirilmesi geleceğin kadın girişimcilerinin sayısını da artıracaktır. KUTSO olarak strateji planımızı açıkladığımız günden bu yana kadın girişimcileri teşvik etmeye, kadınların iş gücüne katılımını desteklemeye yönelik çalışmalar yapacağımızı açıklamıştık. Kadınların iş dünyasında aktif rol almaları ve ekonomik özgürlüklerini kazanarak güçlenmelerini sağlamak amacıyla ilk adımı attık ve Kadın Girişimcilik Ofisi’ni kurduk. Bu yarışma ile kadın girişimcileri desteklemek, görünür kılmak ve diğer kadınlara örnek olmalarını sağlamayı hedefledik. Umarım bu hedefe ulaşırız ve iki yılda bir düzenlenmesi planlanan bu yarışma umarız ileriki yıllarda da gelenekselleşerek kadın girişimci ekosistemine fayda sunan bir platform olur.”

Kütahya Valisi Musa Işın, “Kütahya’mızda kadınların önemli bir girişimci ruha sahip olduğunu görüyoruz. İlçelerimizi gezdiğimizde özellikle kadın kooperatiflerinin memnuniyetini müşahede ediyorum. Özellikle Simav’da, Emet’te, merkezimizde ve diğer ilçelerimizde yönetime de çok ciddi katkıları olan, bölgesinde bulunan kooperatiflerimizi gözlemledik. Kadınların toplumda en az erkekler kadar yer alması bizim için önemlidir. Toplumumuzda da kadınlar gittikçe daha fazla yol kat ettiler. Artık Türk toplumunda her aşamada ve her kurumda kadınlarımızı rahatlıkla görmekteyiz. Diğer kurumlarda da toplam olarak aldığımızda yüzde otuz dokuz kırka yakın kamu kurumlarında kadim istihdamını görmekteyiz. Bu rakam gittikçe yükselmektedir. Bizler her zaman kadınları üretime ve ekonomiye katma değer üretmeye daha fazla teşvik etmek zorundayız. Bunu sağlamak için biz de kurumlarımız olarak burada kadınlarımızın emrinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kadınlarımızın bu başarıyı perçinlemek ve onları motive etmek için Kütahya Ticaret Odası Başkanımız ve ekibinin böyle bir program yapması, böyle bir yarışmayı vesile kılması memnuniyet verici. Kendilerini tebrik ediyorum. Kadınlarımızı daha da teşvik edeceğiz. Onların moral ve motivasyonlarını daha çok arttıracağız ve üretimi yaptıkları, yapacakları katma değeri daha üstlere taşıyacağız.” dedi.

 

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, “Ülkemiz, başarılı, nitelikli ve yaratıcı bir insan kaynağına sahip. Özellikle birçok nitelikli ve yaratıcı işte kadınlarımızın imzası var. Bugün bütün mesele, bu topraklarda kadın girişimcilerden oluşan bir ekosistem yaratabilmektir. Sağlıklı, dengeli ve işlevsel bir ekonomik ekosistem, günümüzde ancak kadınların ağırlığıyla mümkün olmaktadır. Yakın gelecekte tüm ülkelerin önünde duracak olan temel problem şu iki meselede kat ettikleri mesafe olacaktır: kadın girişimciliği ve kırsal kalkınma. Türkiye, son yıllarda gerek devlet desteğiyle gerek özel destek paketleriyle üretmek, istihdam etmek ve ihracat yapmak isteyen kadın girişimcilerimizin önünü açıyor. Aynı şekilde, kalkınma bugün yalnızca mega kentlerde belirli bir sınıfın eliyle hayata geçen bir süreç olmaktan çıkmış ve memleketin en ücra köşesine kadar yayılmıştır. Devletimiz, kadınlarımıza bu süreçte önlerine çıkan engelleri aşmak ve girişimciliği teşvik etmek için kadınlara pozitif ayrımcılık içeren mikrokrediler veriyor.  Bu anlamda, kırsal kalkınma ve özellikle kırsaldaki kadınlarımızın kalkınması, sadece işçi olması değil, iş kurması, ekonomik faaliyetlere entegre olması ülkemizin son yıllardaki en büyük kazanımları arasındadır. Bugün dünyanın her zamankinden daha çok kadın gücüne ihtiyacı var. Kadınlarımızın girişimci cesaretlerini artırmak için, bütün meselenin yalnızca hayal etmek ve bu hayal için çalışmak olduğunu anlatmamız gerekiyor. Kamu kurumları başta olmak üzere birçok özel kuruluş veya sivil toplum örgütü kadınlarımızın kendi işlerini kurması için teşvik edici destekler sunmaktadır. Afyonkarahisar tüm iller içerisinde hayvancılık, süt işleme, kesimhane ve et işleme tesisleri için kadınlarımızın TKDK’dan en fazla desteği aldığı ildir.  Bunun yanında, ben, işini kurmuş, başarılı olmuş ve yeterli sermayeye ulaşmış kadınlarımızın, henüz hayal kuran veya sürecin henüz başında olan kadınlarımızın elinden tutmasının çok anlamlı olacağına inanıyorum. Başarılı kadınlarımızın, başarılı olmaya namzet kadınlarımıza destek olması tüm kadınlarımız için manidar olacaktır.” dedi.

 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, “Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacı ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odamız ev sahipliğinde, TEPAV iş birliğinde başlatılan Ege’nin Girişimci Kadınları yarışmasına ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Kadın ev işlerinde, devlet işlerinde, toplumsal hayatta, ekonomik hayatta eştir, ortaktır. Kadının toplum içindeki yerinin ve rolünün belirlenmesindeki etkilerini görebilmenin en iyi yöntemi tarihsel verileri göz önünde bulundurarak mümkün olur diye düşünüyorum. Birçok destanının merkezini kahraman kadınlar oluşturuyor.” dedi.

 

 

Tecrübe paylaşımında bulunan TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sema Güral Sürmeli, Koton Yönetim Kurulu Üyesi, GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Yılmaz, Big Chefs Kurucusu Gamze Cizreli rol model kadın girişimciler olarak tecrübelerini katılımcılarla paylaşarak kadınlarımızın iş hayatında daha çok yer almalarının özendirilmesine katkı sağladı.

 

Panelde; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal,  Designpr Kurucu Başkanı, TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi, TOBB Eskişehir Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Çiğdem Dedeoğlu, TOBB İzmir İcra Kurulu Başkanı Deniz Celep,  Mutlu Metal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve USB Certification Kurucu Ortağı Nesrin Serin, konuşmalarında kadınların toplumumuzun her alanında daha etkin, daha güçlü ve daha özgür bir şekilde yer almasının önemine dikkat çektiler. Kadın girişimcilerimiz, ülkemizin geleceğini şekillendirerek kadın girişimcilerin gücünü ve potansiyelini daha da artırmak için çaba göstermeye devam edeceklerine vurguladılar.

 

 

 

-Ödül alan şirketler

 1. En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci
 • Birincisi: SAVAŞ BESİ ÇİFTLİKLERİ (AFYON)
 • İkincisi: ÖZAK YURT HİZMETLERİ MİMARLIK MÜHENDİSLİK GIDA OTOMATİV TURİZM SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ. (KÜTAHYA)
 • Üçüncüsü: TOPRAK TİCARET-NÜFİDE ERDURGUT (KÜTAHYA)

 

 1. Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket
 • Birincisi: ÖZAK YURT HİZMETLERİ MİMARLIK MÜHENDİSLİK GIDA OTOMATİV TURİZM SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ. (KÜTAHYA)
 • İkincisi: AFYONKARAHİSAR AKDKIDS ANAOKULU ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM HİZ. LTD.ŞTİ. (AFYON)
 • Üçüncüsü: ÖZMAY GRUP TEKSTİL GROUP (KÜTAHYA)

 

 1. “İlham Veren Öykülerle Kadınlar Anlatıyor” ödülünün kazananı; JOJO BOUTİQUE TEKSTİL AKSESUAR VE MOBİLYA İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ

 

 1. “En Dijitalleşen Kadın Girişimci’’ ödülünün kazananı; ÖZERDEM MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

 

 1. “En Hızlı Büyüyen Kadın Kooperatifi” kazananı; S.S.ALAŞEHİR KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ
 2. “En Hızlı Büyüyen Kadın Kooperatifi” jüri özel ödülü kazananı; S.S. ÇAY KADIN KÜLTÜR EVİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM İŞLETME VE KALKINMA KOOPERATİFİ

 

 

Ödül töreninin ardından katılımcılar, birbirinden başarılı girişimcilerle tanışma ve deneyim paylaşma fırsatı bulacakları akşam yemeği ve networking etkinliğine geçiş yaptı. İş dünyasındaki güçlü bağlantıların kurulduğu bu özel an, kadın girişimciler arasındaki dayanışmayı daha da güçlendirdi.

İki yılda bir tekrarlanması planlanan , “Ege’nin Girişimci Kadınları” yarışması ile Türkiye’de kadın girişimci sayısını daha iyi seviyelere çıkarmak, sektörlerinde kadınları rekabete daha dayanıklı hale getirmek, yarışmaya giren girişimcilerin, sahibi oldukları şirketlerin başarı hikâyeleri ile potansiyel kadın girişimci adaylarına ilham kaynağı olması hedeflenmiştir.

Haber: KUTSO Basın