1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu Hakkında

Sayın Üyemiz,

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Saray Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğinden Odamıza gönderilen yazıda;

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 6. Maddesi B bendinde bu kanunun ikinci maddesinde sayılanlar dışında kalan “her çeşit ticaret ve sanat amacı güden işyerlerinde çalışanlar ve buralarda her türlü barınmalar için iş yerlerinin sorumlu işleticisi tarafından örneğine uygun kimlik belgesi doldurularak üç gün içerisinde genel kolluk örgütüne verilmesinin zorunlu olduğu” bildirilmekte, 6.Madde D bendi (Ek fıkra:25/3/2020-7226/5 md.) “bu bildirimlerin sorumlu işleticiler tarafından, yukarıda belirtilen süre içerisinde genel kolluk kuvvetlerine elektronik ortamda da” yapılabileceği belirtilmekte, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 17. Maddesi (Değişik: 23/1/2008-5728/364 Md.) gereği “kimlik bildiriminde bulunmayan iş yerlerinin sorumlu işleticilerine ve kimlik bildirme belgesinde gerçeğe uymayan bildirimlerde bulunanlara da idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu madde hükümleri doğrultusunda İl Merkezi ve İlçelerimizde faaliyet gösteren ve daha önceden kimlik bildiriminde bulunmayan/şifre almayan bütün esnaf/işletmelerin en kısa zamanda EK-1’de örnekleri gönderilen kimlik bildirim formlarını (iş yeri sahibi/işleticisi ve bütün çalışanlar için ayrı ayrı olacak şekilde) doldurularak, KBS (Kimlik Bildirim Sistemi) için yetki talep şifresi almak için de işyeri ruhsatı ve EK-2’de belirtilen belgeler ile birlikte; İl Merkezinde Polis sorumluluk bölgesinde faaliyette bulunan esnaf/işletmelerin Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Saray Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği Düzenleyici İşlemler Büro Amirliğine (ikinci kat 124 nolu oda), ilçelerimizde Polis sorumluluk bölgesinde faaliyet gösteren esnaf/işletmelerin faaliyet gösterdikleri ilçelerimizde bulunan Polis Merkezi Amirliklerine başvurmaları gerekmektedir. Müdürlüğümüz personelince yapılacak olan denetimlerde 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunun ilgili maddeleri gereği kimlik bildiriminde bulunulup bulunulmadığı hususları da kontrol edileceğinden Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı işletmelerin konuyla ilgili olarak bilgilendirilmesini,

Saygılarımla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği