Peşin Hububat Satışları (Genel Ve Sözleşme Bazında)

Sayın Üyemiz,

TMO Eskişehir Başmüdürlüğünden Odamıza gönderilen yazıda;

Stoklarında  bulunan  ve  ekli listede (Ek-1)  yer  alan  ekmeklik  buğday,  arpa, mısır, çavdar, yulaf ve tritikale aşağıda belirtilen esaslar ve  (Ek-2)’de yer alan fiyatlarla kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın peşin bedel mukabili serbest olarak 01 Aralık 2023 tarihinden itibaren, kırmızı mercimek ve pirinç ise aşağıda belirtilen esaslar ve (Ek-2)’de belirtilen fiyatlarla 01 Aralık 2023 tarihinden itibaren peşin bedel mukabilinde satılacaktır. A) HUBUBAT SATIŞ USUL VE ESASLARI : Satışlarımız

TMO  Satış  Platformu  (ESP)  üzerinden  gerçekleştirilecek  olup  işyerlerimiz tarafından elden başvuru (çavdar- yulaf ve tritikale hariç ) alınmayacaktır. Bu  nedenle  satışlarımıza  başvuru  yapacak  kişi  ve  kuruluşların  TMO  Elektronik  Satış Platformuna (ESP), ELÜS stoklarına başvuru yapacakların da hem TMO Elektronik Satış Platformuna (ESP) hem de TÜRİB’e  (Türkiye Ürün İhtisas Borsası ) üye olması gerekmektedir. (Ek-1)’de yer alan ekmeklik buğday, arpa, mısır, çavdar, yulaf ve tritikale kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel mukabili olarak, (Ek-1)’de yer alan makarnalık buğday ise kullanıcısına (makarna, şehriye, bulgur ve irmik fabrikalarına ) peşin bedel mukabili serbest olarak satılacaktır. Satış  Platformu  üzerinden  satışı  yapılacak  makarnalık  buğday,  ekmeklik  buğday,  arpa  ve mısırlar için aralık ayı boyunca sistem üzerinden alınan taleplerin dağıtımı yapılacaktır. Talep alınarak dağıtımı yapılan stoklar, satışa açılan stok ekranından düşülecektir. Bu kapsamda ilgili ürünler için son para yatırma, son teslim ve Elüsler için takas tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

TMO Deposu Son Para Yatırma Tarihi : 25 Aralık 2023 (dahil) Türib Takas Son İşlem Tarihi : 27 Aralık 2023 (dahil) Ürün Son Teslim Tarihi : 29 Aralık 2023 (dahil) TMO  Elektronik  Satış  Platformu  üzerinden  dağıtımı  yapılacak  ELÜS  makarnalık  buğday, ekmeklik buğday, arpa ve mısırlar takas için Türib’e gönderilecek, TMO depolarındaki stoklar için gelen taleplerde  değerlendirme  sonucunda  bekletilmeden  parasını  yatıran talep  sahiplerine teslim  edilecektir. ELÜS satışlarında ürün tutarı TÜRİB üzerinden tahsislerin gerçekleştiği anda yatırım hesabında eksiksiz olarak mevcut olması gerekmektedir. Satışlardan istifade etmek isteyenler miktar limiti olmaksızın başvuru yapabilecektir. Çavdar-tritikale-yulaf  talepleri  Başmüdürlüklerimiz  tarafından  alınacaktır.  Çavdar-tritikale-yulaf satışlarından  tüm  başvuru  sahiplerinin  istifade  edebilmesi  için  06 Aralık 2023  tarihine  kadar  satış yapılmayacak  bu  tarihe  kadar  aynı  stoklara  yüksek  miktarda  talep  gelirse  ilgili  müdürlük  tarafından dağıtım  yapılacaktır. Bu tarihten  sonra  satışı  yapılmayan  stoklara talep  gelmesi  halinde  bekletilmeden tahsis ve satış yapılabilecektir.

Çavdar-tritikale-yulaf  satışlarında  son  para  yatırma tarihi  25 Aralık 2023 (dahil),  son teslimat tarihi ise 29 Aralık 2023 (dahil) olarak belirlenmiştir. Ürün  bedelini  yatıran  şahıs/firmaların  süresi içerisinde  ürünlerini teslim almamaları  durumunda (alıcıdan  kaynaklı  sebeplerden  dolayı)  dağıtımları  iptal  edilerek,  bakiye  tutarları  bekletilmeden  iade edilecektir. Teslimatların  olumsuz  hava  şartları  gibi  mücbir  sebepler  veya  Kuruluşumuzdan  kaynaklanan nedenlerden dolayı teslim zamanı içerisinde yapılamaması durumunda tutanak tanzim edilerek bu  süre teslimat  süresine  eklenecektir.  Bu  kapsamda  tutanak tutularak teslimatı  son teslim tarihi dışına sarkan günler için fiyat artışları henüz teslim edilmemiş mala uygulanmayacaktır.

B) KIRMIZI MERCİMEK: 1. Paketli Kırmızı Mercimek Satışı: Başmüdürlükler  mevcut  kırmızı mercimek  stoklarını  dikkate  alarak  perakende  satışlarının  yanı  sıra aylık  500 kg’a  kadar  gıda  perakendecilerine,  kamu  kurum  ve  kuruluş  yemekhanelerine  ve  Ziraat Odalarına (sadece satış marketlerinde satılmak üzere) peşin bedel mukabili toptan cari satış fiyatlarıyla toptan satış yapabilecektir.   2. Kabuklu Kırmızı Mercimek Satışı: Batman Başmüdürlüğü stoklarında bulunan 4 bin ton yerli kabuklu kırmızı mercimek kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel mukabili serbest olarak  Ek-2′  de  yer  alan  revize  fiyattan toptan olarak satışa açılmıştır. Dökme  olarak  stoklanan  kabuklu  kırmızı  mercimeğin  satışı  yine  dökme  olarak  kamyon  üstü teslim esasına göre yapılacaktır. Kabuklu  kırmızı  mercimeklerden  numune  talep  edenlere  17,00 TL/Kg (KDV hariç)  fiyatla  numune verilecektir. C-PİRİNÇ: Başmüdürlükler mevcut pirinç stoklarını dikkate alarak perakende satışlarının yanı sıra aylık 250kg’a kadar gıda perakendecilerine, kamu kurum ve kuruluş yemekhanelerine ve Ziraat Odalarına (sadece satış marketlerinde  satılmak üzere) peşin bedel mukabili toptan Ek-2’de yer alan  satış  fiyatlarıyla  satış yapabilecektir.   Groski çeşidi çuvallı pirinçler aşağıda yer alan Başmüdürlüklerimiz stoklarından belirtilen miktarlarda peşin bedel mukabili kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak  Ek-2’deki toptan satış fiyatlarından satışa açılmıştır. Bu kapsamda; – Mersin Başmüdürlüğümüzden 3.000 ton, – Kayseriden Başmüdürlüğümüzden 450 ton, – Konya Başmüdürlüğümüzden 500 ton – Ankara Başmüdürlüğümüzden ise 150 ton olmak üzere toplam 4.100 ton groski çeşidi pirinç satılacaktır. Bakliyat ve Pirinç Genel Hükümler Satışı yapılan kabuklu kırmızı mercimekler ve groski çeşidi pirinçler için son para yatırma tarihi  25 Aralık 2023,  son  teslimat  tarihi  ise  29 Aralık 2023  olarak  belirlenmiştir.  Parasını  yatıran  talep sahiplerine, para yatırma süre sonu beklenilmeksizin teslimat yapılabilecektir.

Kırmızı Mercimeğin 500 Kg’a Kadar Paketli Toptan Satışları ile Pirincin 250 Kg’a Kadar Paketli ve/veya Çuvallı Toptan Satışlarında; Başvuru  sahiplerinden  alınacak  faaliyet  belgeleri  01 Kasım  2023 tarihinden  sonrası için  alınmış belgeler olacaktır. Toptan  paketli  ürün  satışlarımızda  alıcılardan  Kuruluşumuzdan  satın  aldıkları  ürünleri  toptan olarak üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmayacaklarına veya devretmeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır (Ek-3). Gıda  perakendecilerine  yapılacak  toptan  paketli  ürün  satışlarında  paketli  olarak  teslim  alınan ürünleri  nihai tüketiciye  azami  olarak TMO  perakende  satış  fiyatlarımız  üzerinden  satacaklarına dair (Ek-4) taahhütname de alınacaktır

Saygılarımla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK-1

EK-2

EK-3

EK-4