Anonim ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Tutarları ve Avukat Bulundurma Zorunluluğu Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332 ve 580 inci maddeleri gereğince 25.11.2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (26.11.2023 ve 32381 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ilan ile yürürlük tarihi düzeltilmiştir)01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

– Anonim şirketlerin en az sermaye tutarları 50 Bin TL’den 250 Bin TL’ye,

– Limited şirketlerin en az sermaye tutarları 10 Bin TL’den 50 Bin TL’ye, yükseltilmiştir.

Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketlerin ise başlangıç sermayesi 500 Bin TL’den az olamayacaktır. 01.01.2024 tarihinden önce kurulmuş olan anonim ve limited şirketlere yönelik olarak sermaye artırım zorunluluğu veya bu hususa ilişkin takvim bulunmamaktadır. Konuya ilişkin olarak Ticaret Bakanlığınca yayınlanacak olan uygulama genelgesinin hazırlık çalışmaları Birliğimizin de iştirakiyle sürmektedir. Yapılan bu değişiklik ile birlikte Avukatlık Kanunu’nun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlen anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu sermayesi 1.250.000 TL ve üzerindeki şirketleri kapsayacak şekilde değişmiştir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği