TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve İl Kurulu toplantısı İcra Komitesi Başkanı Sema Güral Sürmeli, Başkan Vekili Semra Tozaraydın, Başkan Yardımcıları Sibel Koyuncu Aktan, Şule Arslan Ozan, Umuhan Keskin ve Kurul Üyeleri; Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, Prof. Dr.Sultan Güçlü, Aynur Laçin Gürcü, Özlem Yenilmez, Ayşe Doğanay, Nida Öztuğcu, Refiye Başer, Neslihan Aşman, Dilek Sarıışık, Elif Sezer, Gülay Nar, Merve Topak, Harika Özkan, Emine Ferda Erdoğan katılımı ile odamız toplantı salonunda gerçekleşti.

Sema Güral Sürmeli’nin hitabının ardından, Semra Tozaraydın moderatörlüğünde, gündem maddelerinin görüşüldüğü İcra Komitesi toplantısında, Kadın Girişimciler Kurulu çalışma grupları;

  1. Grupta, Sanayide Kadın Eli Projesi,
  2. Grupta, girişimcilik/üniversite, destek-hibe ve teşvikler, AR-GE ve proje geliştirme, eğitim ve akademik ilişkiler
  • Grupta, dış ticaret, e-ticeret-yapay zeka-start-up ekosistemi
  1. Grupta, Kütahya’nın yöresel değerini ekonomiye çevirme, turizm, sosyal sorumluluk, sağlık, spor, çevre
  2. Grupta, sosyal etkinlikler, iletişim ve koordinasyon, üye ve kurul ilişkileri

oluşturuldu.

Çalışma gruplarının bir sonraki toplantısı için önümüzdeki aylarda yapılacak proje/faaliyetler ve çalışmaların görüşülmesi ile İcra Komitesi toplantısı sona erdi.

İl Kurul toplantısında konuşma yapan Başkan Vekili Semra Tozaraydın, “Türk iş dünyasını temsil eden TOBB, Türkiye ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirler. Bünyesinde çalıştığımız TOBB aynı zamanda başta ekonomi olmak üzere hayatın tüm alanlarında kadınların konumunun güçlendirilmesinin de büyük bir destekçisidir.

Sürdürülebilir büyüme oranlarının yakalanması ve toplumda refahın sağlanması isteniyorsa, kadınların ekonomik yaşama katılımının ekonomik kalkınmanın destekleyici değil, yaşamsal bir unsuru olduğunun vurgulanması önemlidir.

İşte burada Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini paylaşmak istiyorum. ”Dürüst olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır. O da büyük Türk kadınını mesaimizde müşterek kılmak, hayatımızı onunla birlikte yürütmek ve en büyük desteğimiz yapmak yoludur”

”Toplumun başarısızlığının asıl sebebi kadınlara karşı olan bilgisizlikten ileri gelir, bir toplumun bir organı faaliyette iken, diğer bir organı işlemez ise o toplum felç olur”

Çeşitli araştırmaların da ortaya koyduğu üzere, kadınların istihdam oranının iyileştirilmesi ile yoksulluğun azaltılması, yüksek ekonomik büyüme ve daha iyi yönetişim arasında bir ilişki bulunuyor. Ayrıca, çalışan kadınların, çalışmayan kadınlara kıyasla çocuklarının eğitim ve sağlığı ile ilgili kararların verilmesinde daha fazla rol alması da gelecek kuşakların refahını olumlu yönde etkiliyor.

Ekonomik açıdan daha bağımsız olan kadınlar, aynı zamanda aile ve toplum içindeki statülerini de yükseltiyorlar. Kadınların ekonomiye katılımının önünün açılması, hayatın birçok alanındaki engellerin aşılmasını da kolaylaştırıyor. Bununla birlikte, kadınlar çalışma hayatına erişim kazanmakta zorluklarla karşılaşıyorlar. Toplum tarafından erkekler ile kadınlara yakıştırılan geleneksel roller, eğitime erişimdeki sorunlar, çalışma hayatı ile aile arasında bir denge kurulmasına yardımcı olacak mekanizmaların bulunmayışı gibi sorunlar, kadının yaşamını özellikle zorlaştırıyor.

Kadının profesyonel olarak çalışma hayatındaki rolünü iyileştirmeye olan ihtiyacın yanı sıra, girişimcilik de, ülkeye ve ekonominin türüne bakılmaksızın, kadının potansiyelinin gerçekleştirilmesi ve kadınlara iş fırsatları sağlanmasında son derece etkili bir kanal olarak kullanılabilir.

Bireyleri eşit katma değerli paydaşlar haline getirecek fırsatlar yaratmamız gerekiyor. İşte bu yüzden de, işe kadının toplum ve ekonomideki rolünün güçlendirilmesine yönelik perspektifimiz ile başlamamız gerektiğine inanıyorum.

Her ne kadar kadınların iş yaşamında artan temsil oranı, toplumdaki algılamaların değiştiğini kanıtlayan, dikkat çekici düzeylerde olsa da, mevcut resim tatmin edici olmaktan uzak ve önümüzde gidecek uzun bir yol bulunuyor. Kadınların istihdamını artırmaya yönelik kapsamlı bir stratejiye sahip olmamız gerekiyor. Başarı hikayelerinin sayısını artırmak ve kadınların konumlarını güçlendirmek için, nüfusumuzun yarısını oyunun dışında tutarak güçlü, kalkınmış bir ülke haline gelmenin mümkün olmadığı anlayışı doğrultusunda çalışmaya devam etmeliyiz.” dedi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu usul ve esaslarına ilişkin KUTSO Genel Sekteri H. Feyyaz Ebeoğlugil bilgi sundu. İlçe Kurulları çalışmaları aktarıldı. Kadın Girişimcilik Ofisi’nin çalışmaları hakkında, Kadın Girişimcilik Ofisi birimi sorumlusu Tuğba Katırcı bilgi sunumu yaptı.

İlgili gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantılar sona erdi.

 

Haber: KUTSO Basın