Kütahya Anlaşmalı Matbaalar İlanı

Sayın Üyemiz,

Kütahya Defterdarlık Gelir Müdürlüğünden,  Odamıza gönderilen yazıda;

213 sayılı Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılması Zorunlu Bulunan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre Kütahya Defterdarlığının anlaşmalı bulunan matbaalara ilişkin liste güncellenerek ilişikte gönderilmiştir. Söz konusu listede yer alan matbaaların ilanı bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK : Kütahya Matbaalar Listesi