KUTSO ÖNCEKİ DÖNEM MECLİS BAŞKANI NAFİ GÜRAL’IN VEDA KONUŞMASI

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KUTSO) önceki dönem Meclis Başkanı Nafi Güral, 1995 yılından itibaren Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlığı yaptığı KUTSO’dan ayrılması sebebiyle Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve KUTSO Profesyonellerine iftar yemeği düzenledi.
Düzenlenen yemekte, görev süresi boyunca yapılan çalışmaları ve elde edilen başarılarını anlattığı veda konuşmasında misafirlerine hitap etti.

“ DEĞERLİ MİSAFİRLERİM
● Grubumuzdaki yeniden yapılanma nedeniyle görevli olduğum şirketteki temsil yetkilerimin son bulması nedeniyle oda görevlerim sonlanmış oldu.
● 28 Şubat’ta yapılan Son meclis gündeminde meclis başkanlığı seçimi olduğu için veda etmeye gelmeyi uygun görmedim.
● Gelmiş olsaydım, anlatacaklarımı burada anlatmak, bir anlamda hesap vererek veda etmek istiyorum.
● 1995 yılında yapılan oda seçimlerinde Kutso Yönetim kurulu başkanlığına talip olmadım. O tarihte Görev süresini tamamlamış olan oda Meclis’i ve yönetim kurulu beni göreve davet ettiler, 1995’den 2022’ye kadar 27 yıl şerefle görev yaptım.
● Göreve başladığımız günlerin fotoğrafını hatırlarsak, Kütahya’daki onlarca sorunun içinde ambulans sorunu ön planda konuşuluyordu. Talebimiz üzerine TOBB bize ambulans hediye etti. Biz de sağlık müdürlüğüne hediye ettik. Bunu şunun için anlatıyorum. O tarihlerde ülkemizin ekonomik imkanları çok sınırlı idi. Devlet ambulans hizmetini dahi sunmakta zorlanıyordu. İşte bu ekonomik zorlukların yaşandığı ortamlarda göreve başladık. ○ Devamında 2001 krizini yaşadık, üyelerimiz dört rakamlı faizle tanıştı, çok zorlandılar.
○ Odamız olarak kriz yönetimi devreye aldık, ekonomik sıkıntı çekmeden yolumuza devam edebileceğimiz bir model oluşturarak, asli görevimiz olan oda hizmetlerinden başka, hedeflediğimiz yatırımlarımızı yapmaya başlayabileceğimiz imkanlar yarattık.
1995 MECLİSİ
● 1995 yılında göreve gelen meclis olarak 1999 seçimleri için İlk işimiz, oda meclisinin insan kaynağı yetiştiren bir kurum olması amacıyla 24 kişiden oluşan Meclis üyesi sayısının 40 kişi olmasını, böylece iş insanlarımızın kamuoyu tarafından tanınmalarını sağlamaya başlamak oldu. Sonraları, Nace kuralları gereğince meclis üyesi sayımız 34 üyeye geriledi.
● İstedik ki, odamız insan kaynağı olsun, şehrimiz için seçilecek makamlara aday arayışları olduğunda oda potansiyellerine göz atsınlar.
○ Nitekim adamıza fiilen hizmetleri olan iki üyemiz milletvekili oldular.
● Zamanın olmazsa olmazı İnternet sitemizin oluşturulması ve bilgi teknolojisine geçişimiz TOBB bünyesindeki bütün odalar içinde ilk üç oda ile gerçekleştirildi.

KURUMSALLAŞMA
● Odamıza sayısız hizmetlerinizin içindeki başarılarınızın kalıcı olmasını sağlayacak kurumsallaşma hamleniz ile bir anlamda odamızın yönetim anlayışının disiplin altına alınması, ben duygularının oluşmasını engelleyecek başarılarımız olarak oda tarihimizde yerini almıştır.
● Odamızın kurumsal yapıya kavuşması için zemin oluşturuldu, yeni katılacaklar için başvuru niteliğinde beyaz kitap hazırlandı, başkan bilir, Başkan yapar anlayışına odamızda yer verilmedi, her arkadaşımız üzerine düşen görevleri başarı ile tamamladılar. Aynı zamanda kurumsal anlayış, üyelerimizin kendi bünyelerinde uygulanması fırsatını da vermiş oldu.
● Kurumsal yapının yerleşmesi meclisimiz ve yönetimiz sayesinde çok başarılı şekilde uygulanmasına geçirildi.
○ Öncelikle çalışma sistemimiz belirlendi.
■ Her hafta salı sabah 07,30 da YK
■ Her ayın 3. salı günü Meclis toplandı.
■ Her ayın 4. Salı meslek komiteleri toplandı.
■ Sistem tıkır tıkır işledi, sanırım seçilmişlerimizin devamlılık %oranı 98 ler civarında gerçekleşti. ○ Kurumsal sistemimiz gereği
■ Odamızın ilişkili olduğu tüm kurumlar belirlendi.
■ Oda yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında görev taksimi yapıldı.
■ Gelen, giden konular ilgili YK üyesinin süzgecinden geçirildi.
■ İlgili YK üyesi konuyu değerlendirdikten sonra yönetimde karar alındı, uygulandı.
■ YK başkanı olarak, Kalkınma ajansı dışında temsil edilecek bütün kurumlarda ilgili YK üyesi odamızı temsil etti.
■ Bu sayede YK başkanı olarak bana hiç görev düşmedi, YK ve Meclis kararları dışında benim imzama ihtiyaç olmadı.
TOBB GÖREVLERİ
● Bildiğiniz gibi, Sizlerin hayat verdiği odamız Türkiye genelindeki odalar içinde iyi bilinen ve itibarlı bir oda olması ile, büyük itibar kazandı. Rıfat bey yeri geldikçe odamızdan sitayişle bahsettiğini hatırlarsınız. Odamızı temsilen üstlendiğim görevlerimi
○ TSO konsey üyeliği ○ TSO konsey başkanlığı
○ 61. 63. Dönem TOBB Genel kurulu başkanlığı
○ Milletlerarası Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeliği
○ Yüksek disiplin kurulu başkanlığı
○ Yüksek istişare kurulu üyeliği
○ Strateji geliştirme yüksek kurulu üyeliği
○ Karma Ekonomik konseyi yurt dışı programlarında bakanlarla birlikte
TOBB delegesi olarak görevler
○ Paris’te OECD toplantılarında TOBB temsilcisi olarak görev verilmesi
○ Gene Paris’te, 1915 Ermeni tehcirinin 100, yılı nedeniyle Ermeni diasporasına karşı ülkemizin hamlelerinde TOBB delegesi olmak gibi görevlerin ifası odamız temsilcisi olarak bana görev verilmesi odamızın itibarının sonucu olarak layık görülen görevlendirmelerdir.
○ TOBB programları kapsamımda Kanada, Silikon vadisi, Fas gibi ülkelerde ikili temas heyetlerinde görevler
YATIRIMLARIMIZ
● Cumhuriyet caddesi üzerindeki oda binamızın yetersizliği dikkate alınarak, bedeli ödenerek belediyeden arasını satın alıp, halen kullanmakta olduğumuz oda binamız ihaleye çıkarılmadan, odamız tarafından inşa edildi. Mesleği inşaat olan bazı YK ve meclis Üyesi arkadaşlarımızın kendi işlerine başlamadan önce oda inşaatına gelerek özveri işe çalıştılar, odamızın en az 50 yıllık ihtiyacına yetecek büyüklükteki binamızı en ekonomik maliyetle tamamladılar, bu vesile ile kendilerine şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum.
● Cumhuriyet caddesinde. Belki Kütahya’nın en değerli köşesinde bulunan, deprem riski olması nedeniyle kullanılması sakıncalı eski oda binamızın kazanılmasını hayal ediyorum.
● Halen Kullanmakta olduğumuz Oda binamızda, TOBB bünyesindeki hiçbir odada uygulaması olmayan imkanlar yaratılarak, tüm meslek komiteleri için çalışma odaları hizmete sunuldu. Bu odalar halen kullanıma amade olarak varlıklarını sürdürmekteler, kullanım için meslek komiteleri üyelerimizi bekliyorlar.
● Eskişehir yolu üzerinde bina satın alınarak, Kütahya’da üretilen ürünlerin daimî sergi binası olması sağlandı, salon hizmete açıldı, birkaç yıl açık kaldı ama bir firma dışında talep olmadığı için amaçlına ulaşamadı ve maalesef kapatıldı. Bina, Halen ekmek fabrikası olarak kirada
EĞİTİM
● Eğitime verdiğimiz önem kapsamında KUTSO Eğitim vakfımız kuruldu.
○ Talebimiz ve çalışmalarımız sonucunda 1997 yılında TOBB’dan sağlanan finansman desteği odamız tarafından ihale edilerek yaptırılan Atatürk endüstri meslek lisesi eğitime kazandırıldı
○ Odamız mali kaynakları kullanılarak Atölye binaların yapılmasıyla KUTSO Endüstri Meslek Lisesi adı ile eğitime kazandırıldı,
○ Odamız mali kaynakları kullanılarak, odamız tarafından yaptırılan KUTSO İLKÖĞRETİM OKULU eğitime kazandırıldı.
■ TOBB ETU mütevelli heyetine müracaat ederek, Kütahya’da TOBB ETÜ ye bağlı yüksek teknoloji mühendisliği fakültesi ile yüksek Teknoloji meslek yüksekokulu kurulmasını talep ettik.
■ TOBB ETÜ Üniversite senatosu talebimizi onaylayarak YÖK’e gönderdi.
● Fakülte binamızın en hareketli ana yol olan İstanbul Antalya yol güzergâhında bulunması, odamızın adının ezberlenmesi, diğer odalara örnek olması amacıyla arsa arayışlarımız sürerken belediyenin ihaleye çıkardığı arsaya talip olduk, Kütahya iş insanları ihalede amansız rakip olarak kıran kırana mücadeleye girdiler, sonuç olarak, yapılacak binanın 1/4 kısmının ve o günün parası ile belediyeye 946,000 ₺ ödeyerek arsayı satın aldık, sadece odamızın kaynakları kullanılarak devasa binayı inşa ettik, belediyenin payını teslim ettik, kendimizde kalan devasa bina fakülteye için beklemeye alındı.
● Ben de KUTSO yönetim kurulu başkanı olarak öğrenci yurdunu yapıp üniversiteye hibe edecektim.
■ TOBB ETÜ talebini YÖK’e iletti, Ancak, siyasi otorite üniversitelerin sadece bulundukları illerde fakülte ve yüksek okul açmalarına müsaade edileceği gerekçesi ile kabul edilmedi. Devasa Binamız hizmet için bekliyor.
■ TOBB ETÜ yüksek teknoloji mühendisliği fakültesi olmadığına göre, boş duran devasa binamız için gönlümden geçen, Kütahya Dumlupınar üniversitesi Kütahya Ticaret ve Sanayi odası, yapay zekâ mühendisliği fakültesi yerleşkesi olarak eğitime hizmet vermesidir.
GÜMRÜK & AKREDİTASYON
● Şehrimizde ilk gümrük müdürlüğünün zamanın Milletvekili Emin KARAA nın gayretleri ile 1998 de kurulması sağlandı ama maalesef devam edemedi, iktidar değişti, odamızın yılmadan konuyu takip etmeleri sonucunda tekrar kuruldu, halen başarı ile çalışıyor.
● Meclisimizin, meslek komitelerimizin, profesyonellerimizin el ele vererek çalışmaları sonucunda odamız başlangıçta B grubu Akredite oda özelliği kazandı, bir sonraki denetimlerde A gurubuna terfi ederek, Türkiye genelinde az sayıdaki oda ile A gurubu akredite oda olma özelliğini sürdürmektedir.
● 30 Ağustos OSB’nin kurulması aşamasında var gücümüzle çalıştık, hiç bir siyasi veya başkaca bir destek almadan, 17 ay gibi rekor kısa zamanda yatırımlara hazır hale getirildi, bu başarının elde edilmesinde Salih Çetiner tek başına ordu gibi çalıştı, çok önemli hizmetleri oldu, bu vesileyle kendisine şükranlarımı sunuyorum
SERBES BÖLGE ŞEHİTLER ABİDESİ- İLÇE ODALARI
○ Kütahya serbest bölgenin ilimize kazandırılması çalışmalarımız 2015 yılında görevde olan valimiz tarafından engellendiği için hayata geçirilemedi, yerine gelen valimiz döneminde 15 Temmuz süreçleri başladığı için gündeme gelemedi maalesef
● Hatırlanacağı gibi, çevre yolu üzendeki şehitler abidesi yapıldı, Rifat Bey katılımı ile açılışı yapıldı, devlete hediye edildi.
● Meclis üyelerimiz oda bütçesinden yararlanmadan Mısır seyahati gerçekleştirdi, Mısır ülkesini ve değerlerini tanımış olduk.
● İlçe odalarımız ve borsamız ile hiç sorunsuz, birlikte çalıştık, Türkiye’ye örnek olan bu birliktelik nedeniyle odalarımız ve borsamız TOBB nezdinde itibar kazandı, ilçe oda başkanlarımız ve borsamız TOBB organlarında başkan olarak görev yapmaktalar, odamızın bayan temsilcisi de başkan olarak görev yapmaya devam ediyor.
ODAMIZIN GEÇMİŞİ
● Odamız tarihinin hiçbir döneminde seçim kavgaları ile meclis ve yönetim oluşmadı 1999 yılında Bazı üyelerimiz alternatif listelerle seçimlere katıldılar, olgunluk içinde geçen seçimlerde bir kısmı meclise girdiler ama başkanlığı alamadılar.
● Alternatif listelerden meclise giren arkadaşlarımızın içinde işlerini kaybedenler odamızdan ayrıldı, başarılı şekilde ekonomiye katkı vermeye devam eden üyelerimizi ise dışlamadık, 2003 yılında yönetime aldık, kazandık, ○ kazanmamış olsaydık, muhtemelen odamız içinde ikilik tohumları ekilecek, yeşerecek, kuruluştan beri devam eden birlik beraberlik ortamı zarar görebilecekti.
○ Odamız bu üyelerimizden çok yararlandı, bazılarının unutulmaz hizmetleri oldu, unutmayalım ki, odamız kimsenin malı değildir. Emanet görevini alanlar bu hususu akıllarından çıkarmamalı, emaneti titizlikle muhafaza etmeli ve geliştirmelidir.

● Dikkat ederseniz hep meslek komiteleri ve meclis üyeleri sıfatlarını kullanıyorum, çünkü hepimiz meslek komiteleri üyeleri olarak seçildik, devamında meclis üyesi olarak tekrar seçildik, meclis içinden yönetim kurulumuz oluşuyor.
ODAMIZ 98 YAŞINDA
● Odamız 1926 da kuruldu, bugün 98 yaşında, 2026 yılında 100. Yaşını kutlama etkinlikleri yapılması odamızın itibarını artırır. Halen görevde bulunan arkadaşlarımızın odamızın şanına yakışacak kutlama yapacaklarını düşünüyorum.
○ 98 yılın üçte birimde ben Başkan olarak görev yapmışım. Hatırlayacağınız gibi 2008 ve 2012 ve 2018 yıllarında YK Başkanlığı görevimi devretmek istedim, ama meclisimden izin alamadım. 2018 yılında Rifat beyin, “maden YK başkanı olmak istemiyorsun, o halde meclis başkanı ol” talebi üzerine meclis başkanı oldum.
● Görev yaptığım 27 yıl boyunca sizlerin sinerjisinden çok yaralandım. Bilgi birikimlerimiz, asaletiniz, hoş görünüz, görev anlayışınız, geçimli olmak özelliğiniz sevgi saygı ölçülerini çok dengeli şekilde kullanmanız odamızın değerini artıran faktörler olduğu gibi, emanet aldığımız görevimizi hakkıyla gerçekleştirmemizin teminatı oldu. 1926’den başlayan, hiç sorunsuz kavgasız devam eden oda organlarımız, kuruluşundan beri hizmet eden seçilmişlerimiz sayesinde devam etti, inşallah böyle davam eder.
● Oda organlarında görev yapmak külfetse sırası gelen külfete katlanmalı, görev yapmak şeref ise, sırası halen bu şereften nasibini almalı, ben şahsen şeref aldığımı düşünüyorum. Ancak makamın değerinden yararlanmak değil, makama değer katmak, takdirle anılacak izler bırakmaktır.
TEŞEKKÜR
● Görev yaptığım 27 yıl boyunca yüzlerce arkadaşım ile mecliste ve yönetimde çalışmak imkânım oldu, hepsini sevgi ve saygıyla hatırlıyorum. Rahmetli olanlar oldu, onları da hayırla yad ediyorum.
● 1995’den beri sırası geldiği için göreve talip olan arkadaşlarımızdan oluşan Her Meclis dönemi tamamlandığında, arkanızda bıraktınız izleri gururla hatıralarında işlediniz. Şimdiye kadar hiçbir görev dönemimiz iz yerine is bırakmadı şükürler olsun.
● Ben kendimi hep 40 veya 34 kişiden oluşan meclisimizin bir Ferdi olarak gördüm. Dikkat ederseniz ben sembol gibi kaldım, her şeyi arkadaşlarım yaptılar sağ olsunlar. ○ Başarılı dönemlere adın yazdıran meclis ve yönetim kurulunda görev yapmış arkadaşlarıma minnet borçlu olarak teşekkür ediyorum.
● 6 meclis başkanım oldu, hiç birisi ile en küçük bir tatsızlık yaşamadan güzel hizmetlere meclisimizle birlikte ortak olduk. İki tanesi rahmetli oldu, bir tanesi İstanbul’a yerleşti, üçü de şehrimizde, kendi işlerimde Kütahya’ya değer katmaya devam ediyorlar
● 5 genel sekreterim oldu, sevgi saygı ortamında çalıştık hem geçmiş dönem genel sekreterime hem de yeni göreve başlayan genel sekreterimize teşekkür ediyorum.
● Fedakâr, cefakâr çalışmaları ile üyelerimize hizmet veren, kibarlıkları ve zarafetleri ile üyelerimizin kalbini kazanan, onlara karşı görevlerini kusursuz ifa eden profesyonellerimize teşekkür ediyorum
● Her seçimde Beni başkanlığa layık gören üyelerimize 24
● Kendi işlerindeki sorumluluk anlayışı ile can siparane görev yaparak odamızı taçlandıran, beni hep güçlü kılan meclisimize ve yönetim kurulu üyelerime,
● Meclis, Yönetim, OSB gibi kulvarlarda başarılı çalışmalarla birlikte, özellikle OSB genişlemelerindeki başarıları ile taçlandıran 30 Ağustos OSB de Salih bey, Mahmut bey ile Kütahya OSB de Tolga bey ve çalışma arkadaşlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
● Borsamız ile ilçe Ticaret ve Sanayi odalarımız Simav, Tavşanlı, Gediz meclislerine, yönetimlerine, Başkan’larına teşekkür ediyorum.
● Beraber seçildiğim çalışma arkadaşlarıma, profesyonellerime karşı istemeden yaptığım hatalarım olduysa, özür dileyerek helallik istiyorum.
RİCA
● Sizlerde de bir ricada bulunmak istiyorum. Sizlerle bir arada olmayı, kahvaltılarımızı, yemeklerimizi toplantılarımızı, özellikle içimizden bir ses sunumlarını çok özleyeceğim. Senede bir defa olsun hasret giderebilmek için meclisimizin görev süresi boyunca her ramazanın ikinci perşembe günü vereceğim iftar davetimi kabul etmenizi rica ediyorum.” dedi.

Veda konuşmasının ardından iftar yemeğine katılan misafirlerle fotoğraf çekimi sırasında duygulu anlar yaşandı, iyi dilekler paylaşıldı.

KUTSO Haber