Nisan Ayı Satış Talimatı (Hububat-Pirinç-Bakliyat)

Sayın Üyemiz,

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Eskişehir Başmüdürlüğünden odamıza gönderilen yazıda;

Stoklarında bulunan ve (Ek-1)’de yer alan ekmeklik buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve 2022 mahsulü mısır (Ek-3)’de yer alan esaslar ve (Ek-2)’de belirtilen fiyatlarla kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel mukabili serbest olarak, yine (Ek-1)’de yer alan makarnalık buğday ve 2023 mahsulü mısır (Ek-3)’de yer alan esaslar ve (Ek-2)’de belirtilen fiyatlarla kullanıcısına peşin bedel mukabili serbest olarak 08 Nisan 2024 tarihinden itibaren satılacağı belirtilmiştir.

Hububat satış usul ve esasları, fiyat listesi ve stok listesi ekte bulunmakta olup, bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Ek 1:Fiyat Listesi

Ek 2:Stok Listesi

Ek 3:HUBUBAT SATIŞ USUL VE ESASLARI