Girdi yapan kutso

Rusya Federasyonu ve Avrasya Ekonomik Birliği Ülkeleri/Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda; 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren MEDOS üzerinden düzenlenen ve onaylanan Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)’nin üzerine karekod ve doğrulama koduna yer verilmek suretiyle Oda personelince ıslak olarak imzalanmasına söz konusu tarih itibariyle gerek olmadığı ve sadece MEDOS üzerinden ilgili belgelerin düzenlenip onaylanacağı […]

THK Genel Başkanlığı – 2 Katlı Bahçeli Kargir Bina nitelikli taşınmazın satış ihalesi

Sayın Üyemiz, THK Genel Başkanlığınca Ek’te gönderilen bilgiler ışığında, kapalı teklif açık artırma usulü ile yapılacak; Kütahya İli, Merkez İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 53 ada, 6 parselde kayıtlı, 179,68 m² alan üzerinde bulunan 2 Katlı Bahçeli Kargir Bina nitelikli taşınmazın satış ihalesi evrakları ekte yer almakta olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız. Saygılarımızla, Kütahya Ticaret ve […]

T.C. İçişleri Bakanlığı Tarafından Yayınlanan 18-20 Yaş Arasında Çalışan Gençlerle İlgili Ek Genelge

Sayın Üyemiz, Sokağa çıkma yasağı kapsamında olan ve 18-20 yaş arasındaki çalışan gençlerle ilgili uygulama birliğinin sağlanması amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığımız tarafından ek bir genelge yayınlanmıştır. 81 İl Valiliğine gönderilen bu genelgeye göre doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber; · Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli […]

Ayçiçeği tohumunun CIF kıymeti

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda; 8.3.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan İthalatta Gözetim Uygulanmasına Ilişkin Tebliğ’de (2009/8) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile “Birim Gümrük Kıymet” ibaresi “CIF Kıymeti” olarak değiştirilmiştir. Buna bağlı olarak 2.4.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliği ile daha önce tonu 850 birim ABD Dolan gümrük kıymeti […]

COVID-19 Salgını Hakkında İİT Genel Sekreterliği ve Islam Kalkınma Bankası Tarafından Yapılan Basın Açıklamaları

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda; Ticaret Bakanlığı’nın 30.03.2020 tarihli ve 82699423-730.99 sayılı  ilgi yazısına atfen, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği ve İslam Kalkınma Bankası (İKB) tarafından koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin olarak yapılan basın açıklamalarına yer verilmektedir. İİT Genel Sekreterliğinin açıklamasında, Teşkilatın COVID-19 salgınıyla mücadelede üye ülkelerle dayanışma içinde […]

Kamu ihale Kanunu kapsamında imzalanan sözleşmeler Hakkında Mücbir Sebepler

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda; Covid-19 virüsünün etkilerini azaltmak amacıyla 2.4.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu kapsamında imzalanan sözleşmelerle bu Kanun tarafından istisna edilmiş olan sözleşmelerin yüklenicileri, sözleşmenin tarafı olan idarelere başvuruda bulunabileceklerdir. Söz konusu başvuruda; Covid-19 salgını nedeniyle yüklenilen işin yerine getirilmesinin […]

Destek Yönetim Sistemi (DYS) Hakkında

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün ilgi yazısına atfen, bilindiği üzere, mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerine ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçildiği belirtilmektedir. Yazıda devamla; geçiş sürecinde firmaların mağduriyet yaşamaması amacıyla 01/01/2020-31/03/2020 (bu […]

Aidat Hakkında

Sayın üyemiz, TOBB’dan gelen yazıda, Covid-19’un ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla, oda ve borsalara Haziran ayında ödenmesi gereken yıllık ve munzam aidatların 1. taksitlerinin, herhangi bir gecikme zammı/faizi tahakkuk ettirilmeksizin uzatılarak, ikinci taksitle beraber Ekim 2020 tarihinde ödenebileceği belirtilmektedir. Bilgilerinize sunarız.

Sermaye şirketlerinin kâr payı dağıtımı hakkında

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB)odamıza iletilen yazıda; Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atıfta bulunularak, covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin özkaynaklarını korumasının önemine işaret edilmekte ve 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği’nin” 13/5 inci maddesine dayanılarak, […]