Girdi yapan kutso

2020-2021 Eğitm Öğretim Yılında Alıncak Tedbirler

Sayın Üyemiz, T.C. Kütahya Valiliği’nden, Odamıza gönderilen yazıda; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 24/09/2020 tarihli ve 15685 sayılı “2020­2021 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Tedbirler” hakkındaki emirleri ve ekleri ilişikte gönderilmiştir. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi bilgi ve gereğini rica ederiz. Saygılarımızla, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği

B20 Suudi Arabistan ve TOBB Küresel Diyalog Toplantısı Daveti Hk.

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda; G20 ülkelerinin dünya ekonomisinin yaklaşık %80’ini, ticaretinin %75’ini ve nüfusunun %70’ini temsil etmekte olduğu belirtilerek, 2015 yılında Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığını yürütmüş olduğu, 2020 yılında G20 Dönem Başkanlığının Suudi Arabistan tarafından yürütülmekte olduğu belirtilmektedir. Yazıda, G20 bünyesinde oluşturulan ve üye ülke iş örgütlerini bir araya […]

Helal Belgelendirme Destekleri

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda; Helal Akreditasyon Kurumu’nun yazısına atıfla; kamu kurumu olan HAK tarafından akredite edilen uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan aldıkları yurt dışı pazara giriş belgeleri arasında yer almakta olduğu ve bu belgelendirme faaliyetleri için yapılan harcamaların belirli bir bölümünün 2014/8 sayılı “Pazara […]

Online Export Akademi Programı

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda; Ticaret Bakanlığı ve UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş. işbirliğinde kadın ve genç girişimcilerin ihracata yönlendirilmesi amacıyla oluşturulan “Export Akademi-Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı”, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Nisan ayı itibariyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Ekte bir örneği sunulan yazıda, tüm KOBİ’lere yönelik […]

Covid-19 Tedbirleri 23 Eylül 2020 Denetimi.

Sayın Üyemiz, T.C. Kütahya Valiliği’nden, Odamıza gönderilen yazıda; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 22/09/2020 tarihli ve 15568 sayılı “Covid­19 Tedbirleri 23 Eylül 2020 Denetimi” hakkındaki emirleri ekte gönderilmiştir. Denetimlerin emirde belirtilen esaslar çerçevesinde yerine getirilmesi, denetim sonuçlarının İSDEM yazılımı üzerinden girişlerinin 24 Eylül 2020 saat 12.00’a kadar tamamlanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan […]

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda; İçişleri Bakanlığı “Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapmıştır. 12 Eylül 2020 tarih ve 31242 sayılı resmi gazetede yayımlanan değişikliğe göre; Mesleki Yeterlilik Belgesi için süre 3 Eylül 2021’e uzatıldı Sürücülerin, Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu çerçevesinde […]

Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü Gümrüklü Saha Altyapı Çalışmaları

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda; Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğünün görev alanında bulunan kara hudut kapısında altyapı çalışmaları nedeniyle 13 Eylül 2020 saat 11.00 itibariyle hizmet verilemediği bildirilmektedir. İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur. Saygılarımızla, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği

TOBB KOBİ Destekleri AR-GE Semineri

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından KOBİ’lere yönelik olarak verilen Ar-Ge Destek ve Hibeleri hakkında 1 Ekim 2020 Perşembe günü saat 14.00’te internet üzerinden bir bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir. TÜBİTAK işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan seminerde; Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri, Üniversite-Sanayi İş Birliği Desteği, KOBİ Ar-Ge Başlangıç Desteği, Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Desteği, Öncelikli Alanlar […]

SDG Business Forum

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda; Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, BM 75. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında, Uluslararası Ticaret Odası (ICC), BM Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü (DESA) ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ev sahipliğinde 23 Eylül 2020 tarihinde saat 07.00-14.00 saatleri arasında “Sürdürülebilir Kalkınma […]