Girdi yapan kutso

Peşin Hububat Satışları (Genel Ve Sözleşme Bazında)

Sayın Üyemiz, TMO Eskişehir Başmüdürlüğünden Odamıza gönderilen yazıda; Stoklarında  bulunan  ve  ekli listede (Ek-1)  yer  alan  ekmeklik  buğday,  arpa, mısır, çavdar, yulaf ve tritikale aşağıda belirtilen esaslar ve  (Ek-2)’de yer alan fiyatlarla kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın peşin bedel mukabili serbest olarak 01 Aralık 2023 tarihinden itibaren, kırmızı mercimek ve pirinç ise aşağıda belirtilen esaslar ve […]

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu Hakkında

Sayın Üyemiz, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Saray Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğinden Odamıza gönderilen yazıda; 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 6. Maddesi B bendinde bu kanunun ikinci maddesinde sayılanlar dışında kalan “her çeşit ticaret ve sanat amacı güden işyerlerinde çalışanlar ve buralarda her türlü barınmalar için iş yerlerinin sorumlu işleticisi tarafından örneğine uygun kimlik […]

T.C. Et ve Süt Kurumu Sakarya Et Kombinası Müdürlüğü satış ilanı

Sayın Üyemiz, T.C. Et ve Süt Kurumu Sakarya Et Kombinası Müdürlüğünden Odamıza gönderilen yazıda; Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sincan,  Sivas,  Trabzon,  Van  ve  Yozgat  Kombinalarımızca  2024  yılı  Ocak-Şubat-  Mart  (Kurumumuzun uygun görmesi halinde bu süre 1 ay uzatılcaktır.)  aylarında  üretilecek  olan büyükbaş  ve  küçükbaş  hayvan  sakatat,  deri,  bağırsak  ve  yağlar  aşağıdaki  tarihlerde  eihale […]

Stratejik Öncelikli Ürünler ve Teknoloji Alanları Listesi Hk.

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecek olan Stratejik Öncelikli Ürünler ve Teknoloji Alanları listesi 26 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik Ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ ile belirlenmiştir. Söz konusu tebliğ ile aracı bankalar kanalıyla sağlanan finansal imkanlardan yararlanmak için başvuru […]

Fas Krallığı – İthalatta Uygulanan Uygunluk Kontrolleri

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda; Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 29.11.2023 tarihli ve 91425181 sayılı yazı. Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Fas’a ihraç edilecek ürünler için söz konusu ülke tarafından ithalatta uygulanan uygunluk kontrolleri kapsamında, uygunluk sertifikası vermekle yetkilendirilen firmalara dair bilgi verilmektedir. Saygılarımla, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği […]

Suudi Arabistan – Najiz Platformu hk.

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda; Ticaret Bakanlığı’nın 29.11.2023 tarih ve 91438072 sayılı yazısı. İlgi yazıda, Cidde Başkonsolosluğu’nun e-posta yazısına atfen, Suudi Arabistan Krallığı (SAK) Dışişleri Bakanlığı Mekke Bölgesi Şubesi’nden alınan Nota ve ekinde, Suudi Arabistan’da yaşayan yabancılar hakkında verilen kesinleşmiş mahkeme kararlarının https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Inquiry uzantılı web sitesi aracılığıyla sorgulanabildiğini, söz konusu […]

TOBB Sürdürülebilir KOBİ’ler Programı: Doğrusunu Yapan KOBİ’ler Webinar Serisi | 5 Aralık’tan itibaren her Salı saat 14:00’te

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organizasyonunda KOBİ’lere yönelik olarak her hafta Salı günleri internet üzerinden “TOBB Sürdürülebilir KOBİ Programı: Doğrusunu Yapan KOBİ’ler Webinar Serisi” 5 Aralık 2023 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile FCO Akademi iş birliğinde gerçekleştirilecek webinar serisinde her hafta farklı bir konu başlığında birbirinden değerli eğitmenler eşliğinde İletişim, Finans, […]

Najiz Platformu

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda; Ticaret Bakanlığı’nın 22.11.2023 tarihli ve 91197138 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, Suudi Arabistan Krallığı (SAK) Dışişleri Bakanlığı Mekke Bölgesi Şubesince iletilen Nota ve ekinde, SAK’da yaşayan yabancılar hakkında verilen kesinleşmiş mahkeme kararlarının https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Inquiry bağlantısı aracılığıyla sorgulanabildiği, söz konusu kesinleşmiş hükümler neticesinde alacakları olan yabancı şirket […]

Mısır Arap Cumhuriyeti İhale Duyurusu

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda; Mısır İstanbul Başkonsolosluğu’nun 22.11.2023 tarihli yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, Mısır Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı, Mısır Ulusal Demiryolları(ENR), Lojistik Merkezi İdaresi tarafından klimalı yolcu vagonu için taşıma hizmetleri, yolcu trenlerinin işletilmesi ve bakımına ilişkin açılan ihaleye ait detaylı bilgiler ekte yer almaktadır. Saygılarımla, Kütahya Ticaret ve […]