Girdi yapan KUTSO2

MEDOS Islak İmza/Mısır

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza gelen yazıda; Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda özetle Mısır’a yönelik ihracatta düzenlenen EUR.1/EUR.MED dolaşım belgelerine gümrük idareleri tarafından ıslak imza atılması uygulamasına 6 Ağustos 2020 tarihinden itibaren son verildiği belirtilmiştir. Yazı Aslı ve Ekleri Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği

YOLCU BERABERİ NUMUNE, SERGİ VE FUAR EŞYASI BEYAN FORMU

Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığı’nın 17.07.2020 tarihli yazısına atfen, “1 Nisan 2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliğine istinaden hazırlanan 2020/18 sayılı Genelge ile Türkiye Gümrük Bölgesinden yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılan ve geri getirilen numune, sergi ve fuar eşyasının beyanı ile yurt dışından ülkemize yolcu beraberinde getirilen […]

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI HK.

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen yazıda; KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla KOSGEB tarafından KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programının yürürlüğe konulduğu belirtilmektedir. Program kapsamında, KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI HK. “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” TEMALI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI Hızlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme […]

Akkuyu Nükleer Santral Projesi İhale Süreçleri

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 20.07.2020 tarih ve 34221550-622.03-6255 sayılı yazıda; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü’nden gelen yazıya atfen, Akkuyu Nükleer A.Ş. ihalelerine katılmak isteyen Türk firmalarına ihale başvuruları konusunda yardımcı olunması ve bilgilendirme maksadıyla ana yüklenici tarafından İstanbul’da Tedarikçi İlişkileri Birimi kurulduğu ve bilgilendirme […]

MOZAMBİK İHALE İÇİN NİYET BEYANI

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Mozambik’te faaliyet gösteren Güney Afrika merkezli Sasol firmasının boru hattı inşası için kaplanmış boru alımına yönelik niyet beyanı ilanı yazımız ekinde yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız, Saygılarımızla, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği Yazı Ekleri

Hijyen ve COVID-19 Belgeleri Bilgilendirme Semineri

Sayın Üyemiz, 21 Temmuz 2020 Salı – Saat: 10:30’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organizasyonunda TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’in katılımı ile gerçekleştirilecek olan seminerde TSE COVID-19 Güvenli Üretim, Hizmet ve Turizm Belgeleri ile COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ’lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. Seminere katılım adresi: https://tobb-org.zoom.us/j/97785038759 (Şifre: 569304) TSE COVID-19 Bilgilendirme […]

Eurostars Programı Türkiye-İskandinavya Çağrısı

Sayın Üyemiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda, Türkiye ve İskandinav ülkeleri (Danimarka, İsveç ve Norveç) arasındaki işbirliğinin artırılması ve bu ülkelerdeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi için Eurostars Programı Proje Teklif Çağrısı açılmıştır. Eurostars kapsamında, herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı olmaksızın Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten KOBİ’lerin ve büyük ölçekli işletmelerin […]

Türkiye- Polonya Online İş Formu

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; TOBB ve Polonya Ticaret Odası işbirliğinde, tıbbi ekipmanlar, kozmetik, tekstil ürünleri (giyim), bio teknoloji ve ilaç, gıda ve tarım ürünleri, otomotiv, beyaz eşya ve ev kimyasalları (temizlik ürünleri) alanlarında faaliyet gösteren Polonyalı firmaların katılımıyla, 16 Eylül 2020 Çarşamba günü ZOOM üzerinden “Türkiye-Polonya İş Forumu […]

BASIN TOPLANTISI

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI BASIN TOPLANTISI – 14 TEMMUZ 2020 – 10.00 Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmet Özotraç Başkanlığında, KUTSO toplantı salonunda basın toplantısı gerçekleştirildi. Yerel basın mensuplarının teşrif ettiği toplantıda, KUTSO’nun son dönemlerdeki hizmet ve faaliyetleri, projeleri ve stratejik çalışmaları, pandemi sürecindeki çalışmaları, paydaşlarla iş birliği gibi […]

Çin’e İşlenmemiş Kabuklu veya Kabuksuz Antepfıstığı İhracatının Başlaması

Sayın Üyemiz, “Türkiye’den Çin’e İhraç Edilen Antepfıstığı için Bitki Sağlığı Gerekliliklerine İlişkin Protokol”ün, 17 Mart 2017 tarihli ve 30010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. Yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) tarafından uygulamaya konan ilgili mevzuattaki gözetim/karantina gerekliliklerine ve ilgili Protokol’ün şartlarına uymak kaydıyla, kabuklu veya kabuksuz işlenmemiş Antepfıstığının ÇHC’ye ihracatının […]