Girdi yapan KUTSO2

Agadir Üniversitesi Sağlık Araştırma Merkezi İçin Tıbbi Cihazlar ve Ekipmanlar İhalesi

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda; Fas Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığına bağlı olan Ekipman ve Bakım Müdürlüğü tarafından Agadir Üniversitesi Sağlık Araştırma Merkezi için tıbbi cihazlar ve ekipmanların temini ve kurulumu için ihale açıldığı belirtilerek, ihale hakkında bilgi verilmiştir. Müdürlük tarafından açıklanan ihale duyurusunda, söz konusu tıbbi cihazlar ve ekipmanların […]

UKCA Isareti Duzenlemeleri

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza gelen yazıda, Birleşik Krallık’ın UKCA işaretiyle ilgili yeni düzenlemeleri hakkında bilgi verilmekte olup içeriğin gayriresmi tercümesi ekte sunulmaktadır. Saygılarımızla, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği Ek-1 20.07.2022 _ UKCA Isareti Duzenlemeleri

Yönetmelik Taslakları

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Birliğimize iletmiş olduğu yazıda; ülkemizde elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla hukuki ve teknik düzenlemelerin 22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği ile […]

Akıllı Şehir Pazarı

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Birliğimize iletmiş olduğu yazıda; 2022-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planında, Akıllı Şehir Pazarının oluşturulmasını, sürdürülebilirliğinin ve işlerliğinin sağlanmasını amaçlayan “Akıllı Şehir Pazarı Oluşturulacaktır” eyleminin yer aldığı bildirilmektedir. Bu eylem kapsamında yapılacak çalışmalar için dijital bir platform oluşturulması […]

Ermenistan ile Ticaret

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda; Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci kapsamında, iki ülkenin Özel Temsilcileri arasında, 1 Temmuz 2022 tarihinde Viyana’da gerçekleştirilen dördüncü tur görüşmeler sonucunda, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olan en yakın zamanda başlatılması üzerinde mutabakata varıldığı ve bu amaçla gerekli sürecin başlatılmasına […]

STA – TTA Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı

Sayın Üyemiz, T.C. Ticaret Bakanlığı himayeleri, TOBB destekleri ve Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde Ticaret Bakanlığı uzmanları tarafından 16 Haziran 2022 Perşembe günü 10:00-11:45 saatleri arasında çevrimiçi olarak “STA-TTA Bilgilendirme Toplantısı” yapılacaktır. Her sunum ardından soru-cevap kısmı olacak ve gelen sorular uzmanlar tarafından yanıtlanacaktır. Aşağıda programı yer […]

YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından Birliğimize gönderilen yazıda, Birliğimiz talepleriyle Yurt Dışı İş Gezisi Desteği kapsamında değişiklik yapılmasına ihtiyaç olduğu, bu kapsamda Yurt Dışı İş Gezisi Desteği üst limitinin 60.000 TL olarak belirlendiği ifade edilmektedir KOSGEB’ten Birliğimize […]

COĞRAFİ VERİ İZİN VE LİSANS SİSTEMLERİNE BAŞVURU

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza Odamıza gelen Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün yazısında, coğrafi verilerin toplanması, üretilmesi, paylaşılması veya satılmasının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabi olduğu paylaşılmaktadır. Konu hakkında detaylı bilgiye cbs.csb.gov.tr adresindeki “Coğrafi Veri İzin-Coğrafi Veri Lisans” başlığından ulaşılabilmektedir. Bu kapsamda, ilgili şirketlerin Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde […]

Kimya Sektörü Avrupa yeşil Mutabakatı Eylem Planı Hazırlık Çalışmaları

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda, Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” konulu genelgede, “Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu” tesis edildiği bildirilmiştir. Söz konusu yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Avrupa Yeşil Mutabakatına ilişkin “Kimya Sektörü Yol Haritası” hazırlık çalışmalarına başlanmış olduğu ve ülkemiz kimyasal madde üreticilerinin küresel […]

Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri

Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Uludağ İhracatçı Birlikleri işbirliğiyle, her yıl gerçekleştirilen Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerinin, bu yıl ki oturumları, 21-22-23 Aralık 2021 tarihlerinde, aşağıda detayları yer alan programla, çevrimiçi (video konferans şeklinde) düzenlenecektir. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) koordinasyonunda online gerçekleştirilecek seminerlere katılım ücretsiz olup, seminer […]