Girdi yapan KUTSO1

Boru Hatlarının Korunması

Sayın Üyemiz, MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Antalya İşletme Müdürlüğünden, Odamıza gönderilen yazıda; 1-Türk Silahlı Kuvvetlerinin barışta ve savaşta her türlü akaryakıt ihtiyacını karşılamak üzere tesis edilen MSB ANT Akaryakıt Boru Hatlarının işletme bakım ve Hüsnü Muhafazası Milli Savunma Bakanlığına bağlı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri işletme Başkanlığına verilmiştir. 2-Yasa […]

Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yükümlülüğü

Sayın Üyemiz, T.C. Kütahya Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünden odamıza intikal eden yazıda, 3516 sayılı Kanun gereği, ticarete konu ve kamu yararı olan ölçü ve ölçü aletlerinin muayene zorunluluğunun bulunduğu, ilimiz ve ilçelerimizde bulunan ölçü ve ölçü aleti sahiplerinin, periyodik muayene zamanı gelmiş ölçü aletlerini muayene yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğinden bahisle konunun üyelerimize duyurulması […]

24.Tüketici Ödülleri İlanı

Sayın Üyemiz, Kütahya Ticaret İl Müdürlüğünden odamıza intikal eden yazıda, Tüketici bilincini geliştirmek ve bu yönde hak arama alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, tüketici haklarına saygılı kişi, kurum ve kuruluşları teşvik etmek, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları özendirmek amacıyla, 2020 yılı faaliyetlerine göre, “Bilinçli Tüketici Ödülü,” Yazılı Basın Tüketici Ödülü”, “Radyo-Televizyon Programı Ödülü”, Tüketici Memnuniyetini İlke […]