Girdi yapan KUTSO1

Ağrı İl Özel İdaresi’nin, Tekstil Yatırımı İhale duyurusu

Sayın Üyemiz, Ağrı İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden odamıza intikal eden yazıda, İlimiz Merkez Suçatağı mevkiinde mülkiyeti Ağrı İl Özel İdaresi’ne ait 17 adet prefabrik tekstil atölyesi inşa edildiği ve bunlardan 9 tanesinin yatırımcılara 10 yıllığına kiralandığı,  kalan 8 adet atölyenin (1 adet 36.325 m², 4 adet 5.305 m², 2 adet 4.555 m² […]

Ticari Reklam ve İlanlar Hakkında Duyuru

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden odamıza intikal eden yazıda, 01.04.2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar’ın 34’üncü maddesinin birinci fıkrasında “Reklam yasağı kararı uyarınca, sosyal ağ sağlayıcıyla yeni sözleşme kurulamaz ve sosyal ağ sağlayıcıya para transferi yapılamaz.” hükmü ile ikinci fıkrasında “Başkan tarafından verilen reklam […]

İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden odamıza intikal eden yazıda, KOSGEB’in kurum ve kuruluşlar ile yapmış olduğu veri paylaşım protokolleri kapsamında almış olduğu idari kayıtları kullanarak dijital ortamda oluşturduğu, “İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)”nin 2018-2022 yıllarına ilişkin yeni versiyonunun Türkçe ve İngilizce olarak e-Devlet üzerinden işletmelerin erişimine açıldığı bildirilmektedir. KOSGEB’in, 2018-2022 Dönemi verilerini içeren İşletme […]