KUTSO BAŞKANI NAFİ GÜRAL’DAN ALTIN ÖĞÜTLER

 

 

“POZİTİF OLUN, MORAL AŞILAYIN. AYAĞINIZI YERE SAĞLAM BASIP, GÖZÜNÜZÜ ZİRVELERE DİKİN”

 

Her ayın son Salı günü düzenlenen, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) meslek komiteleri toplantısının Ekim ayı toplantısı gerçekleştirildi.

 

KUTSO’nun 14 Meslek Komitesinin başkan ve üyelerinin, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katıldığı toplantı öncesinde, KUTSO Sosyal Tesisi Âlâ Restoran’da kahvaltı düzenlendi.

 

Yaptığı konuşma ile, meslek komiteleri başkan ve üyelerine hitap eden KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral, şunları söyledi:

 

“Türkiye’nin büyüklüğünü ve gücünü doğru tahlil edebilmemiz halinde, ‘ülkede sorun var’ safsatalarının ne kadar asılsız ve maksatlı olduğunu görürüz. 


Geçtiğimiz günlerde, yedi büyük bankanın genel müdürleri ve Bankalar Birliği Başkanı’nın da bir arada Türkiye ekonomisini tartıştıkları bir toplantı yapıldı. Toplantı sonucunda, bütün banka genel müdürleri, 2016 yılının iyi geçeceği fikrinde birleşti. Ekonominin kalbi olarak kabul edilebilecek bankalar, 2016 yılını iyi görüyorlarsa, ekonominin diğer paydaşlarının da aynı fikir etrafında kenetlenmeleri ve olumsuz senaryolara itibar etmek değil, moral ve güç kazanacakları ortamların yaratılmasına katkı sağlamak anlamında birbirlerini motive etmeleri, moral bulmaları gerekmektedir.

 

Olumsuz senaryo algısı yaratmak isteyenlere bakın, ekonomi olumsuz seyrederse kayıpları olacak mı? Hiç bir kayıplarının olmadığını göreceksiniz. Olumsuzluk algılarına kapılanlara bakarsanız; kendi gelişmelerini engellediklerini, kârlarının azaldığını, belki de işini kaybetme riski ile karşı karşıya kaldıklarını görürsünüz.

 

Değerli arkadaşlar,

 

Negatif düşüncelerden uzak durun, hep pozitif düşünerek, hem kendinize, hem de çevrenize moral aşılayın. Ayağınızı yere sağlam basıp, gözünüzü zirvelere dikin.

 

Sizlerin başarısı, kârlılığınızın artması, sadece size ve ailenize değil, önce şehrimize, sonra da ülkemize kazanç olarak yansıyacaktır. Zekât vermek, sadece malınızın bir kısmını dağıtmak değil; bilginizi, tecrübenizi, yeteneklerinizi ve başarılarınızı toplum ile paylaşmak suretiyle, topluma faydalı insan olarak görevinizi yapmakla mümkün olabileceğini düşünüyorum.

 

Değerli arkadaşlar. 

 

Bizlerin birinci derecede görevlerimiz olan, Kütahya’nın ekonomik anlamda gelişmesine katkı verebilmek için öncelikle durum tespiti yapılması faydalı olabilir. Kütahya Belediyesi çok faydalı bir çalıştay yaptı. Seçilmişler, atanmışlar, bürokratlar, üniversite, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, halk ve öğrencilerden oluşan 150’den fazla kişi bir araya gelerek, Kütahya’yı tartıştılar. Sonuçları, bir kitap olarak yayınlandı. Kütahya belgeseli sayılabilecek bu kitaplardan her meslek komitesi üyemize birer adet takdim edeceğiz. Mini bir Kütahya belgeseli sayılabilecek bu kitap, keşke belediyemiz tarafından çok miktarda bastırılıp, sembolik fiyatla halkımıza satılsa. Aslında, başvuru kaynağı olabilecek bu kitaptan, ‘Kütahya’ya hizmet etmek istiyorum’ diyen her Kütahyalı yararlansa, diye düşünüyorum.

 

Değerli arkadaşlar. 

 

Bu kitapta, ideal Kütahya için yaklaşık 250 civarında tavsiye var. ‘Bu tavsiyelere uyulması  neden önemlidir’, sorusunun cevabını, yine kitabın sonunda yapılmış SWOT (GZFT) analizi satırlarında bulmak mümkün. Referans olması bakımından; güçlü yönlerinden ve zayıf yönlerinden bazı alıntılar yaptım. Bize düşen, güçlü yönleri daha güçlendirmek, zayıf yönleri bertaraf etmek,  fırsatları iyi değerlendirmek, tehditleri ortadan kaldırmak olmalıdır.

 

Kitapta yazılı bulunan zayıf yönlerimizden örnekler vermek gerekirse;

 

ZAYIF YÖNLERIMIZ

 1. Girişimci ve yatırım eksikliğinin olması,
 2. Müteşebbis ruhunun olmaması,
 3. Birlikte iş yapma kültürünün bulunmaması,
 4. Eğitim düzeyinin yeterli olmaması,
 5. Halkın, dışarıdan gelecek birisinin, onları kurtaracağı saplantısı içerisinde olması,
 6. Sosyal ve sanayi içerikli proje yazma konusunda, halkın bilinçsiz olması,
 7. Yerel halkın, büyük bir kısmının, emekli aylığı ya da asgari ücretle geçiniyor olması,
 8. Nitelikli iş gücünü çekecek imkânların olmayışı,
 9. Hizmet sektöründe kalitenin düşük olması, profesyonelliğe önem verilmemesi,
 10. Kütahya’nın kendini yeterince ifade edememesi,
 11. Konaklama mekânlarının yetersiz oluşu,
 12. Kütahya’da yaşamı cazip hale getirecek kültürel aktivitelerin eksik olması,
 13. Tatlı su kaynaklarının balıkçılık gibi yatırımlarla değerlendirilememesi,
 14. Hayvancılıkta profesyonel entegre tesislerinin olmayışı,
 15. Hızlı tren hattının olmaması,
 16. Şehirde yakın bir tarihe kadar bulunan, çeşitli kamu iktisadi kuruluşlarının, girişimci sınıflarının oluşmasını engellemiş olması,
 17. Kütahya’nın ilçelerinin, büyük bir kısmının şehrin merkezine oldukça uzak olmasından dolayı, bu ilçelerin ekonomik ilişkilerini büyük ölçüde yakın oldukları komşu iller ile gerçekleştirmeleri,
 18. Risk analizi ile kentlilik bilincinin olmaması,
 19. 40 bin öğrenciyi karşılayacak gençlik alanlarının olmaması,
 20. Sosyal alanların yetersiz olması,
 21. Kurumlar arası koordinasyon ve iletişim eksikliği,
 22. Şehrin paydaşlarının, sorunların çözümü adına bir araya gelememeleri,
 23. Ortak akılla hareket edilmemesi,
 24. Üniversite potansiyelinin kullanılamıyor olması,
 25. Sanayi ve üniversite işbirliğinin yetersiz olması,
 26. Sanayide Ar-Ge çalışmalarının yetersiz olması,

Yine kitapta yazılı güçlü yönlerimizden örnekler vermek gerekirse;

 

GÜÇLÜ YÖNLER

 

 1. Metropollere yakın olması,
 2. Zengin kültür mirasına ve tarihi alanlara sahip olması,
 3. Başta bor madeni olmak üzere, katma değere sahip 35 madene sahip olması,
 4. Osmanlı sanatlarının devam ettirilmiş olması, 
 5. Çini sektörünün burada konumlanmış olması,
 6. Porselenin başkenti olması,
 7. Havaalanına sahip olması,
 8. Üniversitenin mevcut olması,
 9. Hava tugayının olması,
 10. Etrafında yer alan büyük şehirler için, turizm ve üretilen fiziki ürünlerin satışı için, ciddi bir pazar konumunda olması,
 11. Büyük şehirlere en uygun taşımayı yapacak ulaşım karmasına sahip olması,
 12. Yatırım ve teşvik için 4. Bölgede olması ve yatırımın desteklenmesi,
 13. Yatırım yapılabilir illerden biri olması,
 14. Kamu yatırımlarına ulaşımın en kolay olduğu şehir olması,
 15. Bölgesindeki en zengin ve şifalı termal su kaynaklarına sahip olması,
 16. Bozulmamış ve zengin bir doğal güzelliğinin yanında, geçmişteki medeniyetlere ait eşsiz bir tarihi mirasa sahip olması,
 17. Evliyalarının olması,
 18. Sulama alanı ve tarım arazisi açısından zengin olması,
 19. Ormanlar açısından zengin olması,
 20. Türkmen Dağı, Murat Dağı ve verimli yaylarının olması,
 21. Botanik ve endemik türler bakımından zengin olması,
 22. Termal alanlarının olması,
 23. Jeopolitik  konum açısından büyük şehirlere çok yakın olması,
 24. Genç iş gücüne ve genç nüfusa sahip olması,
 25. Kendi kültürüne ve tarihine sahip olması,
 26. Halkın devlete olan saygı ve sevgisi ile, aile bağlarının ve yardımlaşmanın kuvvetli olması,
 27. Milli bilincin güçlü olması,
 28. Yeni bir kent merkezi kurulmasına uygun coğrafi yapıya sahip olması.

 

Kütahya için fırsatlar ve tehditler ile 250 civarındaki önerileri ve özet bilgileri, Kütahya Belediyesi’nin ‘Kütahya Şehir Kimliği Çalıştayı Sonuç Raporu’ kitabından okuyabilirsiniz. 

 

Kütahya’yı seviyorum, Kütahya’ya hizmet etmek istiyorum, diyenlerin rehberi olabilecek bu çalışmada emeği geçenleri kutluyor ve teşekkür ediyorum.”

 

Haber: KUTSO Basın