T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI, İHRACATÇI FİRMALAR İÇİN KILAVUZ YAYINLADI

İhracat yapan firmalar tarafından kullanılan dolaşım belgelerine yönelik düzenlemeleri de içeren, “İhracatta Dolaşım ve Menşe Belgelerinin BİLGE Sistemine Kaydına İlişkin Yükümlü Kılavuzu” T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlandı.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’na (KUTSO) ulaşan bilgiye göre; T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ihracata konu teşkil eden menşe ve dolaşım belgelerinin gümrük idarelerince onaylanıp onaylanmadığının, elektronik ortamda ithalatçı ülke makamları tarafından kontrol edilebilmesini teminen hazırlanan Gümrük Genel Tebliği’nin (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No:8)’nin 14/11/2015 tarih ve 29532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı bildirilmektedir.

 

Yazıda devamla, ihracatta tercihli tarife uygulamalarından faydalanmak üzere düzenlenen ve gümrük idarelerince vize edilmesi talep edilen A.TR/EUR.1/EORU-MED Dolaşım Belgeleri, İran Menşe İspat Belgesi ve Malezya Menşe İspat Belgesi ile, Onaylanmış İhracatçılarca Düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin, 04/01/2016 tarihinden itibaren ihracat beyannamelerinin, 44 no’lu “Ek Bilgi / Sunulan Belgeler” sütununa kaydedilmesi ve bu kapsamda yükümlüler ya da yetkili temsilcilerce Merkezi BİLGE Sisteminin “Yükümlü Tarafından Beyan Edilecek Dokümanlar” alanına, belgelere dair bilgilerin girilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

 

Ayrıca, Onaylanmış İhracatçılar tarafından düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri hariç olmak üzere, ibraz edilen belge ile Merkezi BİLGE Sistemine yükümlü tarafından girilecek bilgilerin, ilgili gümrük memurları tarafından karşılaştırılmasından sonra, belgelerin vize edileceği, yükümlü tarafından sisteme kaydedilmeyen belgelerin vize işlemlerinin gerçekleştirilemeyeceği, Merkezi BİLGE Sistemine veri girişlerinin doğruluğu ve gerçekliğinden, yükümlünün sorumlu olduğu belirtilmektedir.

 

Sisteme dair uygulama hakkında ayrıntılı bilgiye, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi tarafından yayınlanmış olan “İhracatta Dolaşım ve Menşe Belgelerinin BİLGE Sistemine Kaydına İlişkin Yükümlü Kılavuzu’na” http://risk.gtb.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilmekte olduğunu, üyelerimize ve kamuoyuna duyururuz.

 

 

 

 

 

Haber: KUTSO Basın