Verimlilik Proje Ödülleri

Sayın Üyemiz;

T.C. Kütahya Valiliği İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden Odamıza gönderilen yazıda;

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmekte olduğu belirtilmektedir. “Verimlilik Projesi Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği” hükümleri uyarınca; 2018 yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci başlamış olduğu ifade edilmektedir.

Buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile ödüle başvurabilecekleri bilgisi verilmektedir. Bunun yanı sıra, projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanların, akademisyenlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de gönüllü bağımsız değerlendirici olabilmelerinin mümkün olacağı bildirilmektedir.

Başvuruları 9 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecek olan ödül süreci hakkında ayrıntılı bilgiler http://vgm.sanayi.gov.tr internet adresinde yer almakta olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği