Tütün Kontrolü Uygulamaları Hakkında

Sayın Üyemiz,

Kütahya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden, Odamıza gönderilen yazıda;

İlimizde bağımlıkla mücadele çalışmaları 2017/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi hükümleri gereği oluşturulan Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu ve bu kurula bağlı faaliyet göstermekle olan Teknik Çalışma Grupları tarafından yürütülmektedir.
Bağımlılık İle Mücadele Teknik Çalışma Grupları ilk toplantısı 23 Şubat 2018 tarihinde
yapılmış olup toplantıda, Sağlık Bakanlığının 2015/6 Sayılı Tütün Kontrolü Uygulamaları konulu genelgesinin kamu kurumları ile adı geçen tüm alanlarda uygulanmasının sağlanması
için ilgili kurumlara yeniden gönderilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda söz konusu genelge yazı ekinde gönderilmiş olup genelgede belirtilen hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ile bağlı birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve herhangi bir aksaklığa yer verilmemesi gerektiğini bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği