UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE REHBERİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Kütahya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden, Odamıza gönderilen yazıda;

İlimizde bağımlık la mücadele çalışmaları 2017/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi hükümleri gereği oluşturulan Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu ve bu kurula bağlı faaliyet göstermekte olan Teknik Çalışma Grupları tarafından yürütülmektedir.
Bu kapsamda İl Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları toplantısı 17 Nisan 2018 Salı günü saat 14:30’da Valilik toplantı salonunda yapılmış olup toplantıda;
-2015 yılında Uyuşturucu İle Mücadele Eylem Planı kapsamında kamu kurumlarına ve diğer kullanıcılara (üniversite, sivil toplum kuruluşları medya vb.) yönelik, ülke genelinde dil birliği halinde uyuşturucu ile mücadele konusunda doğru ve etkili mesajların kamuoyuna verilebilmesi amacıyla Başbakanlık Basın Yayın Ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Uyuşturucu İle Mücadele Eylem Planına Yönelik İletişim Stratejisi Uygulama Rehberi”nin kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları ve İlimiz yerel medya kuruluşlarına gönderilmesine karar verilmiştir.
Bu çerçevede adı geçen rehber ekte mevcut olup uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılacak çalışmalar sırasında kamuoyuna verilecek mesajlarda, rehberde geçen hususların dikkate alınması gerektiği bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK : 2642-UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE REHBERİ-BASIN YAYIN KURULUŞLARI

2642-UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE REHBERİ-KAMU KURUMLARI