ÜYELERİMİZİN AİDAT BORÇLARINA YAPILANDIRMA FIRSATI

Odamıza birikmiş aidat borcu bulunan üyelerimiz, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar, hizmet birimlerimize şahsen başvurarak, yapılandırma fırsatından yararlanabilecek.

 

18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un, 10 ncu maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre, birikmiş aidat borcu bulunan oda üyelerine, borçlarını yapılandırma fırsatı sağlanmıştır.

 

31/03/2018 tarihinden (bu tarih dahil) önce ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş aidat borçlarının tamamının ödenmesi için, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar dilekçe ile müracaat edilmesi halinde,

 

  • Aidat borcundan doğan gecikme zammının silinmesi ve
  • Taksitli olarak ödenmesi imkânı getirilmiştir.

 

Vergi mükellefiyeti sona erdiği halde, oda kayıtları devam eden üyelerimizin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile fer’i borçların tamamı silinecektir.

 

BAŞVURU İÇİN SON TARİH 31 TEMMUZ 2018

Üyelerimizin bu fırsattan yararlanabilmeleri için, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar, odamıza başvuru yapmaları gerektiğini, önemle duyururuz.

BORÇ YAPILANDIRMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI