KOBİ Tanımı Değişti

Sayın Üyemiz;

KOSGEB Kütahya Müdürlüğü’nden Odamıza gönderilen yazıda;

“Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 30.04.2018 tarihli ve 2018/11828 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiş ve 24.06.2018 tarihli ve 30458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Söz konusu değişiklik ile KOBİ tanımı kriterlerinden “Yıllık net satış hasılatı” ve “Mali Bilanço” üst limiti 125 milyon TL‘ye yükseltilmiştir.

Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik