Perakende İşletmelerce Üretici ve Tedarikçiye Yapılacak Ödemeler Hakkında Duyuru

Sayın Üyemiz,

28.09.2018 tarih ve 30549 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren değişiklikle, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/C maddesi eklenmiştir:

Perakende işletmelerce üretici ve tedarikçiye yapılacak ödemeler”

MADDE 12/C – (1) Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce, 5362 sayılı Kanunun 62’nci maddesi ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12’nci maddesi çerçevesinde azami fiyatları tarifeyle belirlenen malların temini karşılığında üretici ve tedarikçiye birim miktar başına yapılacak ödeme, tarifedeki azami fiyatın yüzde seksen beşinden az olamaz.”

Konuyu bilgilerinize sunar,

Gereğinin yapılması hususunda hassasiyetlerinizi bekleriz.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği