Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Borsamıza iletilen 13.11.2018 tarihli ve 16970 sayılı yazıda;

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mezunlar Koordinatörlüğü tarafından gönderilen yazı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,