01.01.2019 DA YÜRÜRLÜĞE GİREN, PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

 1. Plastik Poşet Uygulamasına Tabi Olan Satış Noktaları :
 • Toptan mal satışı yapılan yerler,
 • Perakende mal satışı yapılan yerler,
 • Toptan ürün satışı yapılan mağazalar,
 • Perakende ürün satışı yapılan mağazalar,
 • Marketler ve benzeri satış yerleri

 

 1. Kapsam Dışı Olan Uygulamalar :
 • Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500X350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler,
 • Plastik içeren malzemelerden, dokumalı veya dokumasız metotlarla üretilen, tekstil ürünü çok kullanımlık poşetler,
 • Canlı sucul hayvan (Örnek sülük ve balık gibi) satışında kullanılan sapsız poşetler,
 • Yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler,
 • Sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde kullanıcıya veya tüketiciye verilen poşetler, (kuru temizleme, lostra ve benzeri),
 • Kargo poşetleri,
 • Gümrüksüz mağazadan alınan ürünler için ilgili mevzuat gereği kullanılması zorunlu olan özel poşetler.

 

 1. Plastik Poşetlerin Ücretli Olarak Satışının Başlama Tarihi :

 

1/1/2019

 

 1. Genel Esaslar :

 

 • Faaliyet türü ne olursa olsun uzaktan satışlar da dahil olmak üzere, istisnasız tüm satış noktalarında (tekstil, oyuncak, elektronik, gıda ve benzeri) 1/1/2019 tarihinden itibaren plastik poşetler ücretli olarak satılacaktır.
 • Plastik poşetler, mesafeli satışlar da dahil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz temin edilemeyecek, ücretsiz teminine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil edilemeyecektir.
 • Plastik poşetlere uygulanacak taban ücret, her yıl piyasa koşulları ve ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Ambalaj Komisyonunun önerisi dikkate alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenecek ve takip eden yıl boyunca uygulanacaktır.(2019 yılı için belirlenen ücret 25 kuruş),
 • Ücretlendirmeye tabi olan plastik poşetlerin satış noktalarında 1/1/2019 tarihi itibarıyla barkodlu olarak sunulması zorunludur.
 • Plastik poşetle gönderimi sağlanan uzaktan satışlarda alternatif taşıma ekipmanı kullanım seçeneğinin tüketiciye sunulması zorunludur. Tüketici tarafından plastik poşet seçeneği tercih edilmesi halinde poşetlerin satışı zorunludur.

 

 1. Satış Noktalarının Yükümlülükleri :
 • 1/1/2019 tarihinden itibaren plastik poşetleri ücretsiz vermemekle ve tahsil edilen ücretleri satış belgelerinde adet bazlı göstermekle,
 • Çevrenin korunması maksadıyla plastik poşetlerin satışına ilişkin tüketiciyi bilinçlendirme amaçlı yazılı, basılı görsel materyaller kullanmakla,
 • Bilgi sistemine kayıt olmak, gerekli beyanları bilgi ve belgeleri ile birlikte bu sisteme yüklemekle,
 • Plastik poşet satışı miktarı beyanına istinaden hesaplanacak geri kazanım katılım payı tutarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarmakla,
 • Plastik poşetler yerine çok kullanımlık taşıma ekipmanını alternatif olarak tüketiciye sunmakla,
 • Yükümlüdürler.

 

 1. Bilgi Sistemi, Ücretlendirme, Tarh, Tahakkuk ve Tahsilat İşlemleri :
 • Bilgi Sistemi plastik poşetlere ilişkin beyan ve bildirimlerin gerçekleştirilmesi ve belgelerin sunulması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen çevrimiçi program ve programları kapsamaktadır.
 • Plastik poşet satışının yapıldığı işlemler için 1/1/2019 tarihinden itibaren vergiler dahil 25 kuruş ücret alınacak olup, plastik poşet satışının yapıldığı işlemlere ait belgelerde satış kalemi ve adedinin gösterilmesi zorunludur.
 • Satış noktaları, plastik poşetlerin satışının gerçekleştiği aya ait beyanı, takip eden ayın biri ile onbeşi (1-15) arasında Bilgi Sistemi üzerinden yapar.
 • Satış noktası tarafından yapılan beyanlara istinaden ödenecek geri kazanım katılım payı tutarı Bilgi Sisteminde hesaplanacaktır.
 • Satış noktası tarafından Bilgi Sistemine beyan edilen geri kazanım katılım payı, beyan dönemini takip eden ikinci ayın son gününe kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacaktır.

 

 1. Cezai Hükümler :
 • Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (g) bendi hükmü uyarınca (2018 yılı için 6.000 TL olup, her yıl yeniden değerleme oranında artmaktadır),
 • Geri kazanım katılım payının ödenmediği tespit edildiği takdirde; 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (z) bendi hükmü gereği geri kazanım payı tutarının % 20 fazlası oranında,
 • Plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona ve/veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilenlere 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (bb) bendi hükmü uyarınca (satış noktalarında depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 TL, İdari Para cezası kesilir. Ayrıca, belirlenen usul ve esaslar kapsamında yapılacak bildirim ve yanıltıcı beyanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun 26 ncı maddesi doğrultusunda Türk Ceza Kanununda belirtilen sahtecilik suçu ile bağlantılı altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 

GEÇİŞ SÜRESİ VE YAPILACAK İŞLEMLER:

 Satış noktaları stoklarında bulunan barkodsuz poşetleri 31/3/2019 tarihine kadar satışını yapabilecek olup; aynı zamanda satılan plastik poşetlere ilişkin adet ve fiyat bilgisini satış belgelerinde gösterebilmeye yönelik altyapı çalışmalarının 31/3/2019 tarihine kadar tamamlamak zorundadırlar. Yine, plastik poşetle gönderime karar verilen uzaktan satışlarda alternatif taşıma ekipmanı seçeneği 31/3/2019 tarihine kadar kurulması gerekmektedir.

 

DAYANAK:

PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

20181210 TARİH 30621 SAYILI RESMİ GAZETE

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARI