Boru hatlarının Korunması

Sayın Üyemiz,

MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Antalya İşletme Müdürlüğünden, Odamıza gönderilen yazıda;

1-Türk Silahlı Kuvvetlerinin barışta ve savaşta her türlü akaryakıt ihtiyacını karşılamak üzere tesis edilen MSB ANT Akaryakıt Boru Hatlarının işletme bakım ve Hüsnü Muhafazası Milli Savunma Bakanlığına bağlı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri işletme Başkanlığına verilmiştir.

2-Yasa gereği, Boru Hatlarının Hüsnü muhafazası her ne kadar kuruluşumuza verilmiş ise de, Silahlı Kuvvetlerimizin ikmal zafiyetine düşmemesi için yurt sathına yayılmış bu tesislerin korunması her vatandaşımızın üzerine düşen Milli bir görevdir.

3-Bununla beraber; Yatırımcı Kamu Kuruluşları, Belediyeler, Özel idare ve üçüncü şahıslarca yapılan veya yaptırılan çalışmalarda zaman zaman MSB ANT Akaryakıt Boru Hattı kamulaştırma sınırına tecavüzler vuku bulmakta ve istenmeyerek boru hasarı na ve yakıt zayiatına neden olunmaktadır.

4-Bu gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılmaması-için;

  • MSB ANT Akaryakıt Boru Hattı kamulaştırma sınırı olan 5 metre sağı ve 5 metre solunda her ne şekilde olursa olsun inşaat yapılmaması, ruhsat verilmemesi,
  • Kamulaştırma.sının içine bağ, bahçe tesis edilmemesi,
  • Kamulaştırma sınırının yol olarak kullanılmaması ve boru hattını kat eder vaziyette. yol geçirilmemesi, ancak-zorunlu geçişlerde işletme Müdürlüğümüze ve ilgili inşaat Emlak Bölge Başkanlığına yazılı müracaatta bulunularak müsaade istenmesi ve verilecek olan yol geçiş tip projesinin uygulanması,
  • Karnulaştırma sınırı içerisinde, kanal, kanalizasyon, ark, hendek, kuyu açılmaması, sulama kanallarının zorunlu olarak kesiştiği noktalarda borunun emniyete alınması ve takviye yapılması için Işletme Müdürlüğümüze ve ilgili inşaat Emlak Bölge Başkanlığına müracaat edilmesi,
  • MSB ANT, Akaryakıt Boru Hattı üzerinde bulunan some laşlarına, ölçme kutularına, yana ve mesafe taşları na zarar verilmemesi ve sökülüp atılmaması,
  • Kamulaştirma sınırı üzerinde ve 150 metre yakınında Taş, Kireç, Kum, Maden Ocağı ve benzeri tesislerin işletilmesine müsaade edilmemesi,
  • Kamulaştırma sınırı üzerinde telefon ve enerji nakli direklerinin dikilmesine izin
    verilmemesi,
  • MSB ANT Akaryakıt Boru Hattı arazide 70 cm toprağın altında olacak şekilde  döşenmiştir. Ancak, doğal iklim koşulları ve elde olmayan nedenlerden ötürü, 50 yıl önce inşa edilen boru hattı derinliklerinde değişiklikler olabilmekte, toprak azalması nedeniyle yer yer bu derinlik 30.40 santimetreye kadar düşebilmektedir. MSB ANT Akaryal4t Boru Hatlarının geçtiği güzergahta yapılacak olan her türlü çalışmalarda, çalışmanın yapıldığı yere en yakın ünitemize yazılı müracaatta bulunulması ve taraflar arasında karşılıklı geçiş müsaadesi protokolü yapıldıktan sonra çalışmalara başlanılması, bu yapılmadığı takdirde her türlü zararın karşılanması çalışmayı yapacak olan özel ve tüzel kişiler ile çalışmayı yaptıracak olan Kamu Kurum ve kuruluşlarına ait olacaktır.

5-Yukarıda belirtilen hususlara riayetle, MSB ANT Akaryakıt Boru Hattı güzergahında ve civarında yapılacak olan inşaat ve kazı çalışmaları esnasında en yakın işletme Müdürlüğüne bağlı ilgili Unita personelinin haberdar edilerek güzergah tespiti hususunda yardımlarının alınması gerekmektedir.

6-Açıklanan hususlara riayet etmeyen, müsaade almayan, müessese, müteahhit ve şahısların kusur ve ihmallerinden doğacak her türlü hasar ve zararın sorumluluğu rrıüessesenlzo, kuruluşunuza, müsaade verdiğiniz müteahhit firmalara ait olacaktır,

7-İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki MSB ANT Akaryakıt Boru Hattının geçtiği güzergahlar ve güzergah boyunca yapılacak kazı çalışmalarında müracaat edilecek adres ve telefonlar Ekle sunulmuştur.

8-Olası boru hasarlarının ve yakıt zayiatının önlenmesi hususunda bugüne kadar gösterilen duyarlılığın bundan sonrada sürdürülmesi ve yazının en küçük birimler ile MSB ANT Akaryakıt Boru Hattı güzergahlarında çalışma yaptırılan müteahhitlere tebliğ edilmesi hususunu bildirmiş olup konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Güzergah Bilgileri (1Sayfa) İrtibat Kurulacak Telefon Numaraları (1 Sayfa)