Milli Emlak Müdürlüğü İhale İlanı

Sayın Üyemiz,

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden, Odamıza gönderilen yazıda;

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek-3 üncü ve 14/07/2009 tarihli 2009/15199 sayılı Bakanlar kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkında karara dayanılarak düzenlenen Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara İlişkin Usul ve Esaslar Kapsamında, ekteki ilanda özellikleri belirlenen taşınmazlar üzerine kırk dokuz yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin ilan metni aşağıda yer almakta olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK : İhale İlanı