10 Yörex Yöresel Ürünler Fuarı

Bu yıl onuncusu düzenlenecek olan Yörex – Yöresel Ürünler Fuarı 23-27 Ekim tarihlerinde ANFAŞ/Antalya EXPO Center’da gerçekleştirilecektir.
Fuar organizatörü tarafından YÖREX Fuarı’nın temel amaçlarını aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır;
-Yöresel ürünlerin ticarileşme süreçlerini desteklemek
-Yöresel ürünlerde markalaşmayı sağlamak
-Yöresel ürünlerin katma değerini arttırmak
-Yöresel ürünleri üreten işletmelerin ekonomik kapasitelerini geliştirmek
-Yöresel ürünleri kamuoyuna mal etmek
Fuarın Katılımcı Profili; İl ve ilçelerde faaliyet gösteren ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsaları ve deniz ticaret odaları başta olmak üzere yöresel ürünler üreten kuruluşların üye olduğu ve bu üyeleri destekleyici faaliyetleri olan tüm kurum ve kuruluşlar
 Fuarın Ziyaretçi Profili; Tescillenmiş ve tescillenmemiş tüm yöresel ürünlerle ilgilenen, ticarileşmesini ve markalaşmasını isteyen başta tedarikçi, toptancı, perakendeci, otel işletmecisi, ithalatçı ve ihracatçı tüm kurum ve kuruluşlar ile yerli ve yabancı misafirler olarak belirtilmektedir.

Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Genel Sekreterliği