Devlet Destekli Tarım Sigortaları Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar ve Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda;

‘Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar’, 24.11.2020 tarih ve 3205 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, 25.11.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar ile düzenleme kapsamında gerçekleştirilecek olan yeni uygulamalara ilişkin TARSİM tarafından hazırlanan bilgi notu ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Konuyu bilgilerinize sunar, gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK : Cumhurbaşkanı Kararı ve TARSİM bilgi notu