Ürün Güvenliği ve Denetim ile İlgili Genelgeler

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza gönderilen yazıda

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 12.01.2021 tarih E-64822600 sayılı yazısına atıfla, Bakanlığı CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği” (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/9) ile “Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği” (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/25) kapsamında üretim girdisi muafiyet belgelerini düzenlenme ve denetleme yetkisinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda olduğu belirtilmiştir.

Yazıda, üretim girdisi muafiyeti işlemlerinin uygulama usul ve esaslarını belirleyen ekte birer örneği sunulan Genelgelerin 05.01.2021 tarihinde ilgili Bakanlık tarafından yayımlandığı vurgulanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgi yazısı