Verimlilik Proje Ödülleri

Sayın Üyemiz,

Kütahya İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden Odamıza gönderilen yazıda;

24.02.2021 tarihli ve E-76125551-500-2345513 sayılı  ilgi yazı ve ekinde belirtildiği üzere, Bakanlığımızca, verimlilik uygulamalarının başta işletmeler olmak üzere toplumun her kesiminde bilinmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik olarak 2014 yılından itibaren Verimlilik Proje Ödülleri yarışması düzenlenmektedir. Bu doğrultuda başlatılan Verimlilik Proje Ödülleri 2021 yılı yarışma sürecinin, başta işletmeler olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlara duyurulması büyük önem taşımaktadır.

Bu sebeple Bakanlığımızın göndermiş olduğu Verimlilik Proje Ödülleri Afişi ile Verimlilik Proje Ödülleri Tanıtım Bilgilendirme Toplantıları Takvimi Ek’te Yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK :