İHRACAT AKADEMİSİ DUYURUSU HK.

Eskişehir Sanayi Odası’nın yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında, firmaların ihracatta var olan başarılarının arttırılması ve ihracatı olmayan firmaların ihracata başlamalarını sağlamak amacıyla 26 Mayıs-1 Temmuz tarihleri arasında, 12 farklı eğitim içeriğinde toplam 32 saat sürecek “ESO İhracat Akademisi” programı hayata geçirilecektir. Aşağıda detayları ve takvimi yer alan programın ana amacı, firmaların Uluslararası Pazarlama ve İhracat Sistemlerinin güçlendirilmesidir.

Programın firmalar için beklenen çıktılarından bazıları aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

  • Firmalarda sürdürülebilir bir ihracat sisteminin kurulması,
  • İhracat iş akış süreci, gerekli belgelerin hazırlanması ve takibi,
  • Teslim Şekilleri operasyonu ve Teslim Şekline uygun fiyat verme yetkinliği,
  • Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve tahsilat risklerini minimize etme yöntemlerini uygulama yetkinliği,
  • Müşterilere ulaşmak için detaylı pazar araştırması yetkinliği kazanılması,
  • Müşteriler ile iletişimde kullanılacak konuşma ve e-posta taslakları hazırlanması,
  • Dış Ticaret İstihbarat çalışmalarının ihracat stratejilerine dahil edilmesi,
  • İhracatçı firmalara sağlanan devlet teşvik ve yardımları hakkında bilgi edinme,
  • E-Ticarete Giriş ve Dijital Pazarlama kanalları,

Katılımcıların, zaman çizelgesinde belirlenen tarihlerde online gerçekleştirilecek eğitimlere katılım sağlayarak, eğitim esnasında gerçekleştirilecek faaliyetleri tamamlamaları beklenmektedir. Eğitimler sonunda firmaların süreçleri kendi başlarına yürütebilir duruma gelmeleri hedeflenmektedir.

ESO İhracat Akademisi Programı, zaman çizelgesinde görüldüğü şekilde planlanmıştır. Odamızca başlatılan program, firmaların dış ticaret personellerine yönelik olup, ancak işletmelerin azami destekleriyle başarıya ulaşacaktır. Programa katılacak olan çalışanların (minimum) orta düzeyde İngilizce bilgisine sahip, istekli ve bu programa mesai ayırabilecek kişiler olması programın başarıya ulaşması açısından önem arz etmektedir.

Eğitimlerin en az %75’ine katılım sağlanması durumunda, katılımcılara sertifikası verilecektir.

Başvuru Linki: https://bit.ly/3hF0MBX