YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda,

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ’in, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü üzerindeki etkisine dair yaşanan tereddütlerin giderilebilmesini teminen açıklama yapılmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EKTicaret-Bakanlığından-Alınan-Yazı