Kosova-Banka İzlenimi Veren Şirketler

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gelen yazıda

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Priştine Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin bir yazısına atfen, çeşitli kuruluşların Kosova’da banka unvanı ile şirket açtıkları, ülkemizde bu şirketlerin şubeleri gibi hareket ederek
piyasaya çek, teminat mektubu vb. evrak sundukları belirtilmiştir.

Yazıda, bahse konu kuruluşların Kosova’daki banka ya da finans kuruluşları arasında bulunmadığı açıklanarak, söz konusu ülkede faaliyet gösteren anılan kuruluşların yalnızca yazıda detayları verilen Kosova Merkez
Bankası’nın sitesinden teyit edilmesi gerektiği açıklanmıştır.

Bilgilerini ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla Odanız üyesi ilgili firmalara konu hakkında duyuru yapılmasını rica ederim.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yaz