Savunma Sanayi Güvenlik Faaliyetleri Hk

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 5202 sayılı kanun uyarınca gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuzu gerektiren savunma sanayi konuları ile ilgisi olan her kişi için “Kişi Güvenlik Belgesi (KGB)” ve projenin uygulanacağı tesis veya yer için de “Tesis Güvenlik Belgesi (TGB)” alınmasının zorunlu olduğu ve gizlilik dereceli bilgilerin herhangi bir güvenlik zafiyetinin yaşanmaması maksadıyla Tesis Güvenlik Belgesi bulunmayan kuruluş ve Kişi Güvenlik Belgesi bulunmayan kişiler ile paylaşılmamasına yönelik tedbirlerin alınması gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda; gerekli izinlerin alınması konusunda savunma sanayi alanında faaliyet gösteren üyelerimizin “https://www.msb.gov.tr/TeknikHizmetler/icerik/savunma-sanayii-guvenligi-kurulus-belgelendirme-faaliyetleri ” internet sayfasından güncel olarak erişim sağlanabilmektedir.

Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği