Mesleğim Hayatım İş ve Staj Portalı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize iletilen 07.10.2022 tarih ve 60292496 sayılı “Mesleğim Hayatım Portalı İş ve Staj Programı” konulu yazı ekte dikkatinize sunulmuştur.

Bildiğiniz üzere Birliğimiz ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı İş Birliği Protokolü imzalanmış olup öğrenci ve mezunlara ulusal ve uluslararası şirketler bünyesinde staj ve istihdam olanaklarının sağlanması amacıyla https://mhbasvuru.meb.gov.tr/login internet sitesi hazırlanarak kullanıma açılmıştır.

Bu kapsamda söz konusu web portalının üyelerinize duyurularak sisteme girişlerinin sağlanması önem arz etmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK: MEB’in 07.10.2022 tarih ve 60292496 sayılı yazısı (3 sayfa)