Antalya İşletme Müdürlüğü Sorumluluk Sahasındaki NATO Boru Hatları Güzergahları

Sayın Üyemiz,

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Antalya İşletme Müdürlüğünden odamıza intikal eden yazıda,

Yatırımcı Kamu Kuruluşları, Belediyeler, Özel İdare ve üçüncü şahıslarca yapılan veya yaptırılan çalışmalarda, zaman zaman MSB ANT Akaryakıt Boru Hattı kamulaştırma sınırına tecavüzlerin vuku bulduğu ve istenmeyerek boru hasarına ve yakız zayiatına neden olunduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, bu gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılmaması için;

  • MSB ANT Akaryakıt Boru Hattı kamulaştırma sınırı olan 5 metre sağı ve 5 metre soluna her ne şekilde olursa olsun inşaat yapılmaması, ruhsat verilmemesi,
  • Kamulaştırma sınırı için bağ, bahçe tesis edilmemesi,
  • Kamulaştırma sınırının yol olarak kullanılmaması ve boru hattını kat eder vaziyette yol geçirilmemesi, ancak zorunlu geçişlerde İşletme Müdürlüğümüze ve ilgili İnşaat Emlak Bölge Başkanlığına yazılı müracaatta bulunularak müsaade istenmesi ve verilecek olan yol geçiş tip projesinin uygulanması,
  • Kamulaştırma sınırı içerisinde, kanal, kanalizasyon, ark, hendek, kuyu açılmaması, sulama kanallarının zorunlu olarak kesiştiği noktalarda borunun emniyete alınması ve takviye yapılması için İşletme Müdürlüğümüze ve ilgili İnşaat Emlak Bölge Başkanlığına müracaat edilmesi,
  • MSB ANT Akaryakıt Boru Hattı üzerinde bulunan some taşlarına, ölçme kutularına, vana ve mesafe taşlarına zarar verilmemesi ve sökülüp atılmaması,
  • Kamulaştırma sınırı üzerine ve 200 metre yakınında Taş, Kireç, Kum, Maden Ocağı ve benzeri tesislerin işletilmesine müsaade edilmemesi,
  • Kamulaştırma sınırı üzerinde telefon ve enerji nakli direklerinin dikilmesine izin verilmemesi,
  • MSB ANT Akaryakıt Boru Hattı arazide 70 cm toprağın altında olacak şekilde döşenmiştir. Ancak, doğal iklim koşulları ve elde olmayan nedenlerden ötürü, 50 yıl önce inşa edilen boru hattı derinliklerinde değişiklikler olabilmekte, toprak azalması nedeniyle yer yer bu derinlik 30-40 santimetreye kadar düşebilmektedir. MSB ANT Akaryakıt Boru Hatlarının geçtiği güzergahta yapılacak olan her türlü çalışmalarda, çalışmanın yapıldığı yere en yakın üniteye yazılı müracaatta bulunulması ve taraflar arasında karşılıklı geçiş müsaadesi protokolü yapıldıktan sonra çalışmalara başlanılması, bu yapılmadığı takdirde her türlü zararın karşılanması çalışmayı yapacak olan özel ve tüzel kişiler ile çalışmayı yaptıracak olan Kamu Kurum ve kuruluşlarına ait olacaktır.
  • Yukarıda belirtilen hususlara riayetle, MSB ANT Akaryakıt Boru Hattı güzergahında ve civarında yapılacak olan inşaat ve kazı çalışmaları esnasında en yakın İşletme Müdürlüğüne bağlı ilgili ünite personelinin haberdar edilerek güzergah tespiti hususunda yardımlarının alınması gerektiği, ifade edilmektedir.

Açıklanan hususlara riayet etmeyen, müsaade almayan, müessese, müteahhit ve şahısların kusur ve ihmallerinden doğacak her türlü hasar ve zararın sorumluluğunun müesseseye, kuruluşa, müsaade verilen müteahhit firmalara ait olacağından, olası boru hasarlarının ve yakıt zayiatının önlenmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istenmektedir.

Bahse konuya ilişkin, İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki MSB ANT Akaryakıt Boru Hattının geçtiği güzergahlar ve güzergah boyunca yapılacak kazı çalışmalarında müracaat edilebilecek adres bilgileri ekte yer almaktadır.

Konuyu önemle bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

NATO Baru Hattı Güzergahları ve İrtibat Kurulacak Ünite İletişim Bilgileri