KUTSO YÖNETİM KURULU, BANKA MÜDÜRLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) sosyal tesisinde düzenlenen toplantıda, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ildeki banka şubelerinin müdürleri ile bir araya geldi.

Şehrin sosyal ve ekonomik durumu, ticaret ve sanayisi, tarih, doğa, kültür zenginlikleri, , lojistik avantajları gibi konular dile getirilerek, bu zenginliklerin daha iyi değerlendirilmesi, tanıtımının yaygınlaştırılması, ihracatın artırılması gibi konularda görüş alış verişi yapıldı.

Şehirdeki sosyal donatının geliştirilmesi, Kütahya’daki işletmelerin ölçeklerinin büyütülmesi, finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması, ihtiyaç duyulan finansal kaynaklara erişimin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılması gerektiği vurgulandı.

Kentleşme stratejilerinin geliştirilmesinin, şehrin etki alanının genişletilmesinin yararlı olacağını dile getiren KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, değersizleştirme yapılmadan, sahip olduğu değerler ile marka şehir yapacak çalışmaların hedeflendiğini belirtti. Kütahya’nın sanayileşen bir şehir olduğundan bahisle, yatırımların ucuz olması, ağır sanayiye yatkın bir yer olması, lojistik kolaylığı bulunması gibi birçok yatırım avantajlarına sahip olduğunu belirterek, farklı sektörlerde üretimin çeşitlendirilebileceğini, orta, yüksek teknoloji ile katma değer yaratacak üretimlerin artırılması gerektiğini, bu konulardaki çalışma ve taleplerin, tüm paydaşların ortak aklıyla, karar alıcılara iletilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

İyi dileklerin, buluşmadan duyulan memnuniyetin ifade edilmesi ve üç ayda bir düzenlenmesine karar alınmasıyla toplantı sona erdi.

Haber: KUTSO Basın