ARJANTİN’DEKİ İTHALAT İZİN VE ÖDEMELERİNE İLİŞKİN TEDBİRLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden odamıza intikal eden ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgi tutulan yazısına istinaden;

Buenos Aires Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen, 24 Mayıs 2023 tarihli ve 35177 sayılı Arjantin Resmi Gazetesi’nde yayımlanan Arjantin Merkez Bankası’nın ithalat izin
ve bedellerinin ödenmesine dair aldığı yeni kararlar hakkında bilgi verilmektedir.
Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği