Ağrı İl Özel İdaresi’nin, Tekstil Yatırımı İhale duyurusu

Sayın Üyemiz,

Ağrı İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden odamıza intikal eden yazıda,

İlimiz Merkez Suçatağı mevkiinde mülkiyeti Ağrı İl Özel İdaresi’ne ait 17 adet prefabrik tekstil atölyesi inşa edildiği ve bunlardan 9 tanesinin yatırımcılara 10 yıllığına kiralandığı,  kalan 8 adet atölyenin (1 adet 36.325 m², 4 adet 5.305 m², 2 adet 4.555 m² ve 1 adet 5.000 m² alana sahip sahip) ise alt yapıları tamamlanmış bir şekilde yatırımcıların kullanımına hazır halde bulunduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Ağrı ili yatırım teşviklerinde VI. Bölgede olduğundan, yatırımcıların KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi işçi hissesi desteğinden de faydalanacağı, tekstil atölyelerinin yatırımcılara tahsis edilmesi sonucu hem istihdamın sağlanması hem de üretilen ürünlerin iç pazara sunulması ile enflasyonun düşürülmesi ve ürünlerin ihracatı ile ülkemizin büyüme rakamlarına katkı sunulması hedeflendiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, yukarıda bahsi geçen 8 adet prefabrik tekstil atölyelerinin 10 yıllığına kiralanacağı hususunu, bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği