Peşin Hububat Satışları (Genel Ve Sözleşme Bazında)

Sayın Üyemiz,

Eskişehir Toprak Mahsullerinden Odamıza intikal eden yazıda,

Makarnalık buğday, ekmeklik buğday, arpa, mısır,  çavdar, yulaf ve tritikale stoklarının ekte belirtilen esaslar ve belirtilen fiyatlarla 01 Kasım 2023 tarihinden itibaren kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel mukabili serbest olarak, kırmızı mercimek ve pirincin ekte belirtilen esaslar ve belirtilen fiyatlarla 01 Kasım 2023 tarihinden itibaren peşin bedel mukabilinde satılacağı bildirilmektedir.

Bahse konu ürünler ile ilgili Kasım ayı stok listesi, fiyat listesi, bakliyat taahhütnamesi ve taahhütnameler ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

STOK LİSTESİ

FİYAT LİSTESİ

TAAHHÜTNAME

TAAHHÜTNAME

HUBUBAT SATIŞ USUL VE ESASLARI