Coğrafi İşaretli ve Yöresel Ürünlerin Ticarileştirilmesi

Türkiye – Çin Kültür ve İş Geliştirme Forumu

Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrı Duyurusu

Ar-Ge Süreçleri ve Ar-Ge Destekleri Eğitimi

Küçük İşletmeler İçin Google Eğitim Programı

Dünya Sektörlerarası İşbirliği Forumu

2021 Yılı Bölgesel Kalkınma Sohbetleri – 8 (Ar-Ge Merkezleri)

Online Export Akademi

MASAK Bilgilendirme Semineri Hk.

Global Business Executive Retreat 2021