Girdi yapan KUTSO1

3.AR-GE İNOVASYON ZİRVESİ VE KONGRESİ

Sayın Üyemiz, Mimar ve Mühendisler Grubundan (MMG) odamıza intikal eden yazıda, AR-GE Merkezleri, Kalkınma Ajansları, Üniversiteler, Teknoparklar ve Organize Sanayi Bölgelerinde geliştirilen inovatif projeleri aynı platformda buluşturarak, projeler arasında sinerji ve etkileşim oluşturmayı, projelerin yatırıma dönüşmesine ve ticarileştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemek amacıyla, 17-18 Ekim 2018 tarihlerinde, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde, “MMG 3.AR-GE & İNOVASYON […]