Girdi yapan KUTSO1

Sınır Geçişlerinin Takografa Manuel Olarak Kaydedilmesi Hk.

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden odamıza intikal eden mailde, Avrupa Birliği’nin 2020/1054 sayılı Direktifi uyarınca, AB üyesi devletler arasında yapılan taşımacılık işlemleri sırasında, sınır geçişlerinin kayıt altına alınmasını öngören “Sınır geçişlerinin takografa manuel olarak kaydedilmesi” uygulaması 2 Şubat’ta yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, araçların AB üyesi devletlere yapılan taşımacılık operasyonları sırasında geçmiş oldukları sınır […]

Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler

Sayın Üyemiz, T.C. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığında intikal eden yazıda, 17 Haziran 2021 tarih ve 31514 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesi uyarınca, örgün eğitim veren önlisans ve lisans programlarının müfredatlarında yer alması kaydıyla, işletmede mesleki eğitim veya staj yaptırılabilecek programların belirlendiği, belirlenen program listesinde […]