BUTAL Eğitim Programı

4. Ar-Ge Sanayi Akademi (ASA) Buluşması Kocaeli

Bölgesel İşlbirliği İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi